2020. gada 8. jūlijs
Ada, Adele, Antra

   

Latvijas Čempionāts komandām!2014.gada 20. oktobris