2022. gada 21. janvāris
Agne, Agnese, Agnija
Sākums turn.nosaukums Pilsēta Valsts Koefic.Atbildīgais
16.01.2022 “ROJAS KAUSS” atklātais čempionāts galda tenisā 2022, 1.posms 200+ Roja LAT 0.50 Armands Indriksons, t. 28394308

“ROJAS KAUSS” ATKLĀTAIS ČEMPIONĀTS GALDA TENISĀ

N O L I K U M S

 

1. Mērķis un uzdevums

 • Popularizēt galda tenisu starp visu līmeņu spēlētājiem Rojā, kā arī citās pilsētās un novados;
 • Veidot stabilas galda tenisa spēles tradīcijas Rojā;
 • Celt spēlētāju individuālo meistarību, tādējādi uzlabojot kopējo galda tenisa spēlētprasmi Rojā;
 • Nodrošināt aktīvu brīvā laika pavadīšanas iespēju un aktivizēt sporta dzīvi Rojā un Talsu novadā;
 • Piesaistīt spējīgus dalībniekus no citām pilsētām un novadiem, lai celtu čempionāta kopējo līmeni;

2. Laiks un vieta

 •  Sacensības notiek četros posmos;

1. posms 2022. gada  16. janvārī;

2. posms 2022. gada  13. februārī;

3. posms 2022. gada  13. martā;

4. posms 2022. gada  10. aprīlī (noslēgums);

 •  Sacensības notiek Rojas vidusskolas sporta zālē, Zvejnieku  ielā 7;
 •     Sacensību sākums ir plkst. 10:00 - reitings 201 + (sievietēm 26+);
 •     Plkst. 14.00 reitings 1+.
 •     Ja sākuma laiks tiek mainīts, tad par to tiek ziņots iepriekš;
 •     Sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas drošības pasākumiem, pieteikšanās sacensībām dienu iepriekš līdz pl. 12.00 pa tālr. 28394308 / 29109920 vai e - pasts: rojasstadions@talsi.lv

3. Sacensību vadība

 • Sacensības organizē  Biedrība “ BK ROJA”;
 • Galvenais tiesnesis Armands Indriksons, tel. 28394308;
 • Biedrība “ BK ROJA” pārstāvis Jānis Klāviņš, tel. 29109920;

4. Dalībnieki

 • Sacensībās var piedalīties visi galda tenisa spēles interesenti no Rojas un citām pilsētām un novadiem; 
 • Katrs dalībnieks ir atbildīgs par savu veselības stāvokli un fiziskās sagatavotības atbilstību slodzei;

5. Vērtēšana

 • Sacensības notiek pēc starptautiskiem galda tenisa sacensību noteikumiem līdz trim uzvarētiem setiem;
 • Sacensības ir individuālas;
 • Pirms sacensībām galvenais tiesnesis nosaka sacensību norises kārtību pēc pieteikto dalībnieku skaita;
 • Spēles tiesā paši dalībnieki (strīda gadījumā bumbiņa tiek pārspēlēta; ja spēlētāji nevar vienoties, galīgo lēmumu pieņem sacensību galvenais tiesnesis);
 • Katra posma uzvarētājs kopvērtējumā tiek pie 20 punktiem, 2. vieta pie 19 punktiem, 3. vieta pie 18 punktiem, un katra nākošā vieta par vienu punktu mazāk, kā iepriekšējā, līdz 20. vieta iegūst vienu punktu;
 • Čempionāta uzvarētāji tiek noteikti, summējot trīs posmu labākos rezultātus;
 • Vienādu punktu skaita gadījumā augstāko vietu noteiks ņemot vērā rādītājus sekojošā secībā:
 • savstarpējā spēļu attiecība,
 • savstarpējā setu attiecība,
 • augstāku vietu ieņem spēlētājs ar zemāku reitingu, vērtēšanas brīdī;

•       Sacensību rezultāti tiks iekļauti Latvijas galda tenisa federācijas reitingā ar koeficientu 0.5;

6. Sacensību inventārs

 • Spēles notiek ar  40+ bumbiņu;
 • Spēlētāju rakešu gumijām jābūt no ITTF atļauto gumiju saraksta. ITTF aktuālo autorizēto gumiju sarakstu var apskatīt šeit: https://equipments.ittf.com/#/equipments/racket_coverings);

7. Dalības maksa

 • Dalība sacensībās dalībniekiem ir 10 eiro; skolēniem, pensionāriem 5 eiro;

8. Apbalvošana

 •  1. līdz 3. vietu ieguvējiem posmā medaļa un diploms;
 •  1. līdz 3. vietu ieguvējiem kopvērtējumā kauss, medaļa un diploms.

9. COVID-19 drošības noteikumi

 • Sacensības notiks saskaņā ar grozījumiem Ministra kabineta noteikumos Nr.360”Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”(turpmāk Noteikumi) kas stājās spēkā 2021.gada 20.augustā, ievērojot Noteikumos paredzētos drošības pasākumus un prasības kā sacensību dalībniekiem, tā organizatoriem;
 • Sacensībās var piedalīties tikai personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu;

10. Protesti

Protesti un iebildumi rakstiskā veidā iesniedzami 10 minūšu laikā pēc sacensību beigām galvenajam tiesnesim;