2022. gada 21. janvāris
Agne, Agnese, Agnija
Sākums turn.nosaukums Pilsēta Valsts Koefic.Atbildīgais
15.01.2022 Salaspils GTK Kauss 2022, 1.posms Salaspils LAT 0.50 Vadims Berežkovs tel.29233960 e-pasts:

Nolikums

Salaspils GTK Kauss 2022 sacensībām galda tenisā

 

 1. Mērķis un uzdevums

Popularizēt galda tenisu Salaspilī, organizēt kvalitatīvas augsta līmeņa sacensības, piesaistot spēlētājus ne tikai no Latvijas, bet arī ārzemēm.

 

 1. Vadība

Salaspils GTK Kausa 2022 sacensības galda tenisā organizē Salaspils galda tenisa klubs. Sacensību galvenais tiesnesis Vadims Berežkovs (t.  29233960).

 

 1. Laiks un vieta

Salaspils GTK Kausa 2022 izcīņa norisināsies 3 posmos, Salaspils Sporta Namā, Smilšu ielā 1, Salaspilī.

1. posms – 15.01.2022

2. posms –

3. posms –

Sacensību sākums 11:00.

 

 1. Pieteikšanās un dalības maksa.

Sacensībām pieteikties var līdz katra posma konkrētās nedēļas piektdienai, 22:00, elektronisko pieteikumu sūtot uz . Pieteikumā jānorāda vārds, uzvārds, dzimšanas gads un kontakta telefona numurs.

 

Piesakoties elektroniski līdz konkrētās nedēļas piektdienai, 22:00, dalības maksa ir:

 • Salaspils GTK biedriem – 7 EUR.
 • Dalībniekiem, kas ir 16 gadus veci un jaunākiem – 7 EUR.
 • Dalībniekiem, kas ir 60 gadus veci un vecākiem – 7 EUR.
 • Pārējiem – 10 EUR.

 

Piesakoties sacensību dienā līdz plkst. 10:30, dalības maksa visiem dalībniekiem ir 15 EUR.

 

Sacensību dienā pēc 10:30 pieteikumi vairs netiks pieņemti!

 

Kavējuma gadījumā ir jābrīdina galvenais tiesnesis, zvanot uz dotajā nolikuma 2.punktā norādīto tālruņa numuru. Šādā gadījumā dalībnieks pie galda uz pirmo spēli tiks izsaukti ne agrāk kā plkst.11:15, bet ne vēlāk kā pēdējā spēle pirmajā spēļu kārtā.

 

Laicīgi neierodoties tiks piešķirts tehniskais zaudējums 1. spēlē (sacensības gan varēs turpināt).

 

 1. Dalībnieki

Sacensībās var piedalīties jebkurš galda tenisa interesents. Sievietes un vīrieši sacentīsies kopā.

 

 

 

 1. Izspēles kārtība

Sacensību izspēles kārtība ir atkarīga no sacensību dalībnieku skaita:

 • Līdz 64 dalībniekiem (ieskaitot): apakšgrupas, pēc kurām vienmīnusa sistēma.
 • 65+: sacensības tiek izspēlētas pēc divmīnusa sistēmas.

Sacensību izloze tiek veikta pēc jaunākā pieejamā Latvijas reitinga. Ārzemnieki un sievietes tiek ielozēti pēc galvenā tiesneša profesionālā viedokļa.

 

 1. Noteikumi

Sacensības notiek pēc starptautiskajiem galda tenisa sacensību noteikumiem, līdz 3 uzvarētiem setiem. Ja 3 vai vairāk spēlētājiem apakšgrupā ir vienāds punktu skaits, kā arī setu attiecība, tad tiek skaitīta mazo punktu attiecība, bet, ja arī tajā ir līdzsvars, tad augstāku vietu ieņem spēlētājs ar zemāku reitingu. Sacensībās var spēlēt ar jebkuru 40+ *** bumbiņu, bet, ja viens no diviem spēlētājiem piedāvā spēlēt ar DHS DJ40+ 3*** Busan ITTF (seam) bumbiņu, tad spēle jāspēlē ar to.

Sacensību laikā ir jāievēro Salaspils GTK un Salaspils Sporta Nama iekšējās kārtības noteikumi. Par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu sacensību dalībnieki var tikt brīdināti, kā arī nepielaisti turpmākajām sacensībām. Pirms sacensībām sacensību dalībniekiem ir jāparakstās, par to, ka iepazinušies un ievēros iekšējās kārtības noteikumus.

 

 1. Apbalvošana

Salaspils GTK kausa katra posma pirmās 3 vietas, labākā sieviete, labākais veterāns 50+ vecuma grupā, kā arī labākaie 200+(no 201. reitinga vietas un uz leju) 400+(no 401. reitinga vietas un uz leju) reitinga grupās tiek apbalvoti ar naudas balvām un medaļām.

1. vieta – 50 EUR

2. vieta – 30 EUR

3. vieta – 20 EUR

Labākā sieviete – 15 EUR

Labākais veterāns 50+ vecuma grupā – 15 EUR

Labākie 200+ un 400+ reitinga grupās – 10 EUR.

Sacensību rezultāti tiks iekļauti LGTF (Latvijas Galda Tenisa Federācija) reitingā.

 

 1. Drošības noteikumi

Salaspils GTK kausa 2022 sacensībās galda tenisā var piedalīties tikai personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, kas jāuzrada sacensību galvenajam tiesnesim pie reģistrācijas.

 

 1. Personas datu aizsardzība

Salaspils GTK apstrādā iegūtas fizisko personu datus atbilstoši Eiropas parlamenta un padomes regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK nosacījumiem, ievērojot citus saistītus Latvijas Republikas un Eiropas savienības normatīvos aktus.

“Salaspils GTK Kauss 2022” ietvaros personas datu apstrādes pārzinis ir Salaspils  galda tenisa klubs, vienotās reģistrācijas Nr. 40008214636, juridiskā adrese: Salaspils nov., Salaspils, Enerģētiķu iela 2-79, LV-2121. Salaspils GTK kontaktinformācija:  .

“Salaspils GTK Kauss 2022” ietvaros Salaspils GTK apstrādā personas datus dotajā nolikuma 1.punktā izklāstītiem nolūkiem, pamatojoties uz datu subjekta (sacensību dalībnieka) piekrišanu savu personas datu apstrādei. Personas dati tiek iegūti no pašām personām-sacensību dalībniekiem, kuri jebkurā brīdī var atsaukt savu piekrišanu, bet atsaukums neattieksies uz datu apstrādi, kas veikta pirms atsaukuma iesniegšanas. Atsaukums rakstāms brīvā formā un iesniedzams elektroniski uz vai personīgi galvenajiem tiesnešiem. Datus par personas vietu Latvijas galda tenisa reitingā Salaspils GTK iegūst no Latvijas Galda Tenisa Federācijas mājas lapā publiski pieejamas informācijas.

Piekļuve “Salaspils GTK Kauss 2022” ietvaros iegūto personas datu apstrādei ir tikai  sacensību galvenajiem tiesnešiem un Salaspils GTK pilnvarotām personām.

Salaspils GTK var nodot “Salaspils GTK Kauss 2022” ietvaros iegūtos personas datus Latvijas Galda Tenisa Federācijai iekļaušanai Latvijas reitingā. Salaspils GTK nenodod personas datus ārpus Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomiskās Zonas vai starptautiskajām organizācijām.

Salaspils GTK “Salaspils GTK Kauss 2022” ietvaros vāc un apstrādā sekojošus personas datus: sacensību dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas datums, mēnesis un gads, telefona numurs, foto un video ierakstā fiksētais personas tēls.

Salaspils GTK glabā “Salaspils GTK Kauss 2022” ietvaros iegūtos datus divus mēnešus no to ievākšanas dienas, pēc tam tos iznīcinot.

Sacensību dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai par iespējams nelikumīgi veiktu personas datu apstrādi.