2022. gada 21. janvāris
Agne, Agnese, Agnija
Sākums turn.nosaukums Pilsēta Valsts Koefic.Atbildīgais
29.01.2022 Ķekavas 2022.gada novada atklātais čempionāts galda tenisā Ķekava LAT 0.50 Vadims Berežkovs (tel.29233960) un Ilva Baltute

2022.gada Ķekavas novada atklātais čempionāts galda tenisā

NOLIKUMS

1. Mērķis un uzdevumi

 • Popularizēt galda tenisu starp visu līmeņu spēlētājiem Ķekavas novadā, kā arī citās pilsētās un novados;
 • Veidot stabilas galda tenisa spēles tradīcijas Ķekavas novadā;
 • Nodrošināt aktīvu brīvā laika pavadīšanas iespēju Ķekavas novadā;
 • Piesaistīt spējīgus dalībniekus no citām pilsētām un novadiem, lai celtu Čempionāta kopējo līmeni.

2.Laiks un vieta

 • Sacensības notiks 2022. gada 29. janvārī, Ķekavas vidusskolas sporta kompleksā, Nākotnes ielā 1a, Ķekavā;
 • Sacensību sākums plkst. 10:00.

3. Vadība

 • Sacensības organizē Biedrība “Baltā Vētra”, sadarbībā ar Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūru;
 • Galvenie tiesneši- Vadims Berežkovs (29233960) un Ilva Baltute (29979404).
 • Atbildīgā persona par epidemioloģisko ierobežojumu un drošības noteikumu  ievērošanu- Vadims Berežkovs.

4. Dalībnieki

 • Sacensībās var piedalīties visi galda tenisa spēles interesenti no Ķekavas novada un citām pilsētām, novadiem;
 • Sacensībās var piedalīties tikai personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu (papīra vai digitālā formā), atļauts piedalīties bērniem līdz 12 gadu vecumam (ieskaitot), kuriem ir apliecinājums (papīra vai digitālā formā) par negatīvu Covid-19 testa rezultātu;
 • Katrs dalībnieks ir atbildīgs par savu veselības stāvokli un fiziskās sagatavotības atbilstību slodzei, ko ar parakstu apliecina dalībnieka pieteikumā ierodoties uz sacensībām;
 • Spēlētāji, piesakoties sacensībām, apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savu veselības stāvokli un neiebilst savu personas datu (vārds, uzvārds, dzimšanas gads) izmantošanai rezultātu apkopošanā un publicēšanā mājaslapā sports.kekava.lv, kā arī fotogrāfiju publicēšanai Facebook lapā SportsKekava;
 • Dalībnieki, piesakoties sacensībām, apliecina, ka ir iepazinušies un ievēros sporta objekta iekšējās kārtības noteikumus;
 • Dalībnieki ievēro aktuālos Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipus un piesardzības pasākumus.

5. Dalības maksa

 • Dalības maksa – 10 EUR;
 • GTK “Baltā Vētra” biedriem – 5 EUR;
 • Dalībniekiem, kas ir 16 gadus veci un jaunākiem – 5 EUR;
 • Dalībniekiem, kas ir 60 gadus veci un vecākiem – 5 EUR.
 • Jāsamaksā skaidrā naudā sacensību vietā, reģistrējoties sacensībām.

6. Pieteikumi

 • Dalība čempionātā jāpiesaka iepriekš pa e-pastu baltavetra@gmail.com līdz 28.01.2022 plkst. 20:00 vai zvanot galvenajiem tiesnešiem.

7. Izcīņas kārtība

 • Visi dalībnieki, saskaņā ar pēdējo reitinga tabulu tiks sadalīti apakšgrupās, atkarībā no ieradušos dalībnieku skaita. Tālāko sacensību kārtību noteiks galvenie tiesneši. Sacensību izloze tiek veikta pēc jaunākā pieejamā Latvijas reitinga. Ārzemnieki un sievietes tiek ielozēti pēc sacensību galveno tiesnešu profesionālā viedokļa.
 • Visas spēles notiek līdz 3 setu uzvarai;
 • Sievietes un vīrieši spēlē kopā, taču tiks vērtēti atsevišķi;
 • Ja 3 vai vairāk spēlētājiem apakšgrupā ir vienāds punktu skaits, kā arī setu attiecība, tad tiek skaitīta mazo punktu attiecība, bet, ja arī tajā ir līdzsvars, tad augstāku vietu ieņem spēlētājs ar zemāku reitingu.
 • Sacensību rezultāti tiks iekļauti Latvijas galda tenisa federācijas reitingā ar koeficientu 0.5.

8. Noteikumi

 • Sacensības notiek pēc starptautiskiem galda tenisa sacensību noteikumiem;
 • Sacensību laikā ir jāievēro GTK “Baltā Vētra” un Ķekavas vidusskolas sporta kompleksa iekšējās kārtības noteikumi. Par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu sacensību dalībnieki var tikt brīdināti, kā arī nepielaisti turpmākajām sacensībām.

9. Drošības noteikumi

 • Sacensības notiek saskaņā ar grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk Noteikumi), kas stājas spēkā 2021.gada 28.septembrī, ievērojot Noteikumos paredzētās drošības pasākumus un prasības kā sacensību dalībniekiem, tā organizatoriem. 2022.gada Ķekavas novada atklātajā čempionātā galda tenisā var piedalīties tikai personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu (papīra vai digitālā formā). Skatītāji sacensības drīkst apmeklēt tikai tad, ja spēj uzrādīt vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu un tiek ievērotas Noteikumu prasības publisko pasākumu apmeklēšanai.
 • Sacensību rezultāti tiks iekļauti Latvijas galda tenisa federācijas reitingā ar koeficientu 0.5

10. Apbalvošana

 • 1. vieta sievietēm un vīriešiem tiek apbalvota ar kausu, medaļu un naudas balvu, 2. un 3. vieta sievietēm un vīriešiem tiek apbalvotas ar medaļām un naudas balvām.

1. vieta – 30 EUR

2. vieta – 20 EUR

3. vieta – 10 EUR.

 • Tiks apalvots arī labākais jaunietis (līdz 16 gadu vecumam) un labākais  Ķekavas jaunietis/ jauniete (līdz 16 gadu vecumam, kurš dzīvo Ķekavas novadā/ mācās Ķekavas vidusskolā) un labākais veterāns vecuma grupās 50g + un 70g+.

11. Personas datu apstrāde

 • Piedaloties sacensībās, dalībnieki apstiprina, ka ir iepazinušies ar Nolikumu, un piekrīt tā noteikumiem, kā arī savu personas datu (vārds, uzvārds, dzimšanas gads) apkopošanai un publiskošanai atbilstoši Fizisko personu datu apstrādes likumam.

Sabiedrības informēšanas nolūkos pasākumā var notikt foto vai video fiksācija. Vizuālais materiāls var tikt ievietots Ķekavas novada pašvaldības informatīvajos kanālos. Vairāk – https://ej.uz/kekava_privatuma_politika.