2022. gada 21. janvāris
Agne, Agnese, Agnija
Sākums turn.nosaukums Pilsēta Valsts Koefic.Atbildīgais
15.01.2022 Rēzeknes valstspilsētas 2022. gada kausa izcīņa galda tenisā Rēzekne LAT 0.50 Bruno Losāns, t.26119393

                                                                                         APSTIPRINU

                                                                                                Rēzeknes valstspilsētas domes

                                                                                                Sporta pārvaldes vadītājs

A. Grehovs

N O L I K U M S

Rēzeknes valstspilsētas 2022. gada kausa izcīņa galda tenisā

 

1. Mērķis un uzdevumi

Noskaidrot Rēzeknes valstspilsētas 2022. gada kausa ieguvēju galda tenisā.

Veicināt šī sporta veida popularizēšanu iedzīvotāju vidū un sadarbību ar citu novadu sportistiem.

2. Vadība

Sacensības organizē Rēzeknes valstspilsētas domes Sporta pārvalde sadarbībā ar galda tenisa klubu “Rēzekne”. Sacensību galvenais tiesnesis Bruno Losāns (tel. 26119393).

3. Vieta un laiks

Sacensības notiks 15.01.2022. plkst. 10.00 Rēzeknes 2. vidusskolas sporta zālē, Pulkveža Brieža ielā 28, Rēzeknē.

4. Sacensību dalībnieki

Pie sacensībām tiks pielaisti 32 dalībnieki. Par veselības stāvokli un sacensībās izvēlēto slodzi atbildīgi paši dalībnieki. Ceļa izdevumus sedz paši dalībnieki.

Dalībniekiem jābūt  sadarbspējīgam Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātam.

Sacensībās nedrīkst piedalīties dalībnieki, kuriem ir akūtu elpceļu infekcijas slimību pazīmes un kuri pēdējo 10 dienu laikā bijuši tiešā kontaktā ar Covid-19 inficētu personu.

5. Sacensību izcīņas kārtība

Sacensību izcīņas kārtība atkarīga no pieteikto dalībnieku skaita. Sacensību rezultāti tiks iekļauti Latvijas reitingā ar koeficientu 0,5.

6. Apbalvošana

Ar kausiem tiks apbalvoti 1. un 2.ieguveji, bet  9.vieta ar gandarījuma balvu.

7. Pieteikumi

         Lai vienkāršotu sacensību sagatavošanas procesu, izlozi un neaizkavētu sacensību sākumu, pieteikumi nosūtāmi līdz 2022. gada 13. janvārim uz e-pastu: vai SMS uz tālruni 26119393. Dalībnieku skaits ierobežots, pēc 32 pieteikumu saņemšanas reģistrācija tiks pārtraukta.

8. Cits

Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka piekrīt savu personas datu izmantošanai sacensību protokolos, sacensību laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju un videomateriālu izmantošanai sacensību publiskajos materiālos.

Sacensību organizatori apliecina, ka personu dati netiks nodoti trešajām personām un tiks izmantoti vienīgi sacensību vajadzībām.

Organizatori nav atbildīgi par to, ka dalībnieki nav iepazinušies ar nolikumu.

Reģistrējoties sacensībām, dalībnieks vai tā pilnvarotā persona piekrīt, ka ir iepazinušies ar nolikumu.

Katrs dalībnieks ir personīgi atbildīgs par sava veselības stāvokļa atbilstību izvēlētajai slodzei.

Piedaloties pasākumā, katrs dalībnieks ir atbildīgs par epidemioloģisko drošības noteikumu ievērošanu sakarā ar Covid-19 vīrusa izplatību valstī. Atbildīgā persona par epidemioloģisko drošības pasākumu ievērošanu – Bruno Losāns, tel. 26119393.