2020. gada 27. septembris
Ādolfs, Ilgonis
Sākums turn.nosaukums Pilsēta Valsts Koefic.Atbildīgais
07.03.2020 Latgales atklātais individuālais čempionāts galda tenisā 2020, 1.kārta Preiļi LAT 0.50 29473481 – V.Limans

NOLIKUMS

 

Latgales atklātajam individuālajam čempionātam galda tenisā.

 

1.Mērķis un uzdevumi.

Popularizēt galda tenisu. Dot iespēju Preiļu novada galda tenisistiem sacenstieS ar citu Latvijas novadu, pilsētu un ārvalstu  sportistiem.

 

2. Vieta un laiks.

Sacensības notiks 3 kārtās: 2020.gada 7. martā; 28.martā un 3.maijā Preiļu novada BJSS zālē – Aglonas ielā-24.

Sacensību sākums plkst. 10.00.

 

3. Sacensību vadība.

            Sacensības organizē Preiļu BJSS sadarbībā ar novada domi. Sacensību galvenais tiesnesis – Voldemārs Limans

 

4. Dalībnieki.

Sacensībās tiek aicināti  piedalīties Latvijas pilsētu,  novadu,  kā arī Lietuvas un Igaunijas sportisti.

Dalībnieki paši ir atbildīgi par izvēlēto slodzi un veselības stāvokli. Piesakoties sacensībām dalībnieki apliecina, ka neiebilst savu personu datu izmantošanai sacensību protokolos, sacensību laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju un videomateriālu izmantošanai sacensību publiskajos materiālos.

 

5.Sacensību inventārs.

Sacensībās priekšroka tiks dota Nittaku premium 3*** bumbiņām. Spēlētājiem atsevišķi vienojoties var spēlēt arī ar citu 40+ bumbiņu.

 

6. Sacensību izcīņas kārtība.

            Visi dalībnieki, saskaņā ar pēdējo reitinga tabulu tiks sadalīti apakšgrupās, atkarībā no ieradušos dalībnieku skaita. Tālāko sacensību kārtību noteiks galvenais tiesnesis. Visas spēles notiks līdz 3 setu uzvarai.

            Galīgo vietu sadalījumu čempionātā noteiks pēc mazākās vietu summas divās kārtās (ja tā būs vienāda, tad augstāku vietu iegūs tas sportists, kuram būs labāks rezultāts pēdējā kārtā – 3.maijā).

            Sacensību rezultāti tiks iekļauti LGTF reitinga sarakstā.

 

7. Finansiālie noteikumi.

Kausus pirmo triju vietu ieguvējiem visās nominācijās nodrošina Preiļu Bērnu un jauniešu sporta skola, prēmēšanas izmaksas – SIA „Preiļu celtnieks”. 

Ceļa izdevumus sedz komandējošā organizācija vai paši dalībnieki.

 

8.Apbalvošana.

        Kopvērtējumā pirmo triju vietu ieguvēji, kā arī trīs labākie veterāni pa vecuma grupām 40 gadi+,50 gadi+, 60gadi+ un pirmās trīs vietas – sievietēm, tiks apbalvoti ar kausiem.. Katrā sacensību kārtā apbalvos ar naudas prēmijām: 1.vieta -  no 30 līdz 40 EUR,2.vieta-  no 20 līdz 30 EUR, 3.vieta-  no 15 līdz 20 EUR,. Apbalvos arī pa vienam veterānam 40 g. +; 65 g.+ un  labāko sievieti.

                                                      

9. Pieteikumi.

Obligāta pieteikšanās pirms sacensībām.

Mob.tālr. – 29473481 – V.Limans;