2020. gada 1. decembris
Arnolds, Emanuels
Sākums turn.nosaukums Pilsēta Valsts Koefic.Atbildīgais
08.11.2020 Jelgavas pilsētas kauss Galda tenisā 2020, 5.kārta Jelgava LAT 0.50 Nauris Karelis, T. 29220375

APSTIPRINU Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes

“Sporta servisa centrs” direktors

J. Kaminskis

 

 

Jelgavas pilsētas kauss Galda tenisā 2020

N O L I K U M S

 

1.   Mērķis un uzdevums

•     Popularizēt galda tenisu starp visu līmeņu spēlētājiem Jelgavā, kā arī citās pilsētās un novados;

•     Veidot stabilas galda tenisa spēles tradīcijas Jelgavā;

•     Celt spēlētāju individuālo meistarību, tādējādi uzlabojot kopējo galda tenisa spēlētprasmi Jelgavā;

•     Nodrošināt aktīvu brīvā laika pavadīšanas iespēju Jelgavas pilsētā;

•     Piesaistīt spējīgus dalībniekus no citām pilsētām un novadiem, lai celtu Čempionāta kopējo līmeni;

•     Vairākās kārtās noskaidrot labākos Čempionāta dalībniekus.

2.   Laiks un vieta

•     Sacensības notiek Jelgavas sporta hallē, Mātera ielā 44a svētdienās

•     Sacensību sākums ir pl. 10:00. Ja sākuma laiks tiek mainīts, tad par to tiek ziņots iepriekš

•     Sacensības notiek septiņās kārtās

•     Čempionāts notiek no 2020. gada oktobra līdz decembrim.

3.   Sacensību vadība

•     Sacensības organizē  Biedrība “Galda tenisa klubs “Jelgava”” sadarbībā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādi “Sporta servisa centrs”’

•     Tiesnesi izvirza un nodrošina biedrības “Galda tenisa klubs “Jelgava”” valde

4.   Dalībnieki

•     Sacensībās var piedalīties visi galda tenisa spēles interesenti no Jelgavas un citām pilsētām, novadiem un valstīm;

•     Katrs dalībnieks ir atbildīgs par savu veselības stāvokli un fiziskās sagatavotības atbilstību slodzei, ko ar parakstu apliecina dalībnieka pieteikumā, pirmo reizi ierodoties uz kādu no sacensību kārtām.

5.   Vērtēšana

•      Sacensības notiek pēc starptautiskiem galda tenisa sacensību noteikumiem līdz trim uzvarētiem setiem

•      Sacensības ir individuālas.

•      Pirms sacensībām galvenais tiesnesis nosaka sacensību norises kārtību pēc pieteikto dalībnieku skaita.

 

•      Spēles tiesā paši dalībnieki (strīda gadījumā bumbiņa tiek pārspēlēta; ja spēlētāji nevar vienoties, galīgo lēmumu pieņem sacensību galvenais tiesnesis).

•      Katra posma uzvarētājs kopvērtējumā tiek pie 30 punktiem, 2. vieta pie 25 punktiem, 3. vieta pie 22 punktiem, 4. vieta pie 20 punktiem, un katra nākošā vieta par vienu punktu mazāk, kā iepriekšējā. Sākot no 23. vietas visi spēlētāji iegūst pa vienam punktam. Ja pēc 7. posma noslēgšanas kopvērtējumā cīņā par 1. vietu, vairākiem dalībniekiem būs vienāds punktu skaits, tad augstāku vietu ieņems dalībnieks, kurš pēdējā kārtā, būs ieguvis augstāku vietu.

•      Čempionāta uzvarētāji tiek noteikti, summējot ne vairāk kā sešu labāko kārtu rezultātus.

•      Ja 3 vai vairāk spēlētājiem apakšgrupā ir vienāds punktu skaits, kā arī setu attiecība, tad tiek skaitīta mazo punktu attiecība, bet, ja arī tajā ir līdzsvars, tad augstāku vietu ieņem spēlētājs ar zemāku reitingu.

•      Sacensību rezultāti tiks iekļauti Latvijas galda tenisa federācijas reitingā ar koeficientu 0.5

•      Ja ir ieradušās vairāk kā piecas sievietes, tad viņas noskaidro uzvarētāju atseviški sieviešu grupā

6.    Sacensību inventārs

•      Sacensību oficiālā bumba Nittaku premium 3***. Spēlētājiem atsevišķi vienojoties var spēlēt arī ar jebkuru citu 40+ bumbiņu.

•      Spēlētāju rakešu gumijām jābūt no ITTF atļauto gumiju saraksta. ITTF aktuālo autorizēto gumiju sarakstu var apskatīt šeit: https://d3mjm6zw6cr45s.cloudfront.net/2018/03/LARC_2018A.pdf

7.    Dalības maksa

•      Dalība sacensībās dalībniekiem ir 5 eiro, GTK Jelgava biedriem 4 eiro, skolēniem bez maksas.

•      Sacensību dalībniekiem ir jābūt samaksātai aktuālās sezonas LGTF licencei.

•      Ja licence nav iegādāta līdz sacensību dienai, tad par licenci var samaksāt sacensību galvenajiem tiesnešiem sacensību dienā. Licences cena 10 EUR! Ārzemju spēlētājiem licences nav nepieciešamas.

8.    Apbalvošana

•      Sacensību uzvarētājus katrā kārtā sieviešu un vīriešu grupās no 1. līdz 3. vietai apbalvo ar veicināšanas balvām.

•      Sacensību uzvarētājus sieviešu un vīriešu grupās no 1. līdz 3. vietai pēc visu kārtu noslēgšanās apbalvo ar kausiem un diplomiem.

9.    Protesti

•     Protesti un iebildumi rakstiskā veidā iesniedzami 10 minūšu laikā pēc sacensību beigām galvenajam tiesnesim.

10.  Pieteikumi

•     Vārdiski pieteikumi jāiesniedz pasākuma norises dienā ne vēlāk kā 10 minūtes pirms sacensību norises sākuma.

11.  Personas datu apstrāde:

•     Piedaloties sacensībās, dalībnieki apstiprina, ka ir iepazinušies ar Nolikumu, un piekrīt tā noteikumiem, kā arī savu personas datu (vārds, uzvārds, dzimšanas gads) apkopošanai un publiskošanai atbilstoši Fizisko personu datu apstrādes likumam.