2020. gada 20. oktobris
Leonīda, Leonīds
Sākums turn.nosaukums Pilsēta Valsts Koefic.Atbildīgais
24.10.2020 ATCELTS-Bauskas novada SC „Mēmele" 2019.-2020 balvu izcīņa galda tenisā, IV kārta (Jauniešiem) augstākā līga Bauska LAT 0.50 Modris Indriksons mob.t. 29377188

Apstiprinu:

S/c “Mēmele” direktoreL.Rimševica

                                                                              2019.gada 30.septembrī

 

Bauskas novada sporta centra „Mēmele” 2019.-2020.gada

atklātā balvu izcīņa galda tenisā.

 

NOLIKUMS

Mērķis.Uzdevums.

 • Popularizēt galda tenisu Bauskas novada iedzīvotāju vidū.
 • Veicināt novada galda tenisa spēlētāju meistarības pilnveidošanu.
 • Noskaidrot labākos novada galda tenisa spēlētājus dažādās meistarības grupās.
 • Dažādot iedzīvotāju aktīvās atpūtas iespējas.

Laiks. Vieta.

 • SC “Mēmele” 2019.-2020.gada balvu izcīņas sacensības galda tenisā notiks Uzvaras pamatskolas sporta zālē plkst. 10 00, Skolas ielā 3, Bauskas novada Gailīšu pagastā.
 • I kārta26.oktobris jauniešiem, 27.oktobris pieaugušie
 • II kārta 30.novembris jauniešiem, 1.decembris pieaugušajiem
 • III kārta 18.janvārī – bērniem;  19. janvārī - pieaugušajiem,
 • IV kārta 24.oktobrī – bērniem;    25. oktobrī –pieaugušajiem.

Vadība.

 • Sacensības organizē un vada Bauskas novada sporta centrs „Mēmele”, sadarbībā ar galda tenisa speciālistiem.
 • Sacensību galvenais tiesnesis Modris Indriksons mob.t. 29377188

Dalībnieki.

 • Sacensībās piedalās Bauskas novada galda tenisa spēlētāji un viesspēlētāji (sportisti, kuri nav deklarēti Bauskas novadā)
 • Jauniešu grupā piedalās 2004.gadā dzimušie un jaunāki un pēc reitinga meitenes 80+ un zēni 400+.

Izcīņas kārtība.

 • Sacensības notiks 4 kārtās.
 • Izcīņas kārtību nosaka galvenais tiesnesis vadoties pēc pieteikto dalībnieku skaita.
 • Jaunieši sacentīsies vienā grupā, bet vērtēti tiks atsevišķi.
 • Pieaugušie sacentīsies vienā grupā, bet vērtēti tiks atsevišķi.Rezultāti tiks aprēķināti reitingā ar koeficientu 0,5.

Apbalvošana.

 • Katras kārtas 1.-3.vietu ieguvējus visās līgās apbalvo ar medaļām un piemiņas balvām.
 • Katrā kārtā tiks pasniegtas pārsteiguma balvas.

Finanses.

 • Izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu sedz Bauskas novada sporta centrs „Mēmele”.
 • Dalības maksa viessportistiem – jauniešiem katrā kārtā Eur 3,00 ( trīs euro), pieaugušajiem spēlētājiem – Eur 5,00 (pieci euro) jāiemaksā Bauskas novada sporta centra „Mēmele” kontā:

Sporta centrs „Mēmele”

Uzvaras iela 10A

Reģ. Nr. LV 90000033814

    SEB Bauskas nod. kods UNLALV2X

Konts LV98UNLA0050019344476

 • Izdevumus, kas saistīti ar sportistu dalības nodrošināšanu sacensībās sedz komandējošā organizācija, vai paši sportisti.

Pieteikumi.

 • Dalībnieku pieteikumi jāiesniedz sacensību dienā galvenajam tiesnesim – līdz plkst. 9 45
 • Dalībnieki atbild par savas veselības atbilstību sacensību slodzei!

Visus, ar sacensību norisi saistītos jautājumus, kas nav atrunāti šajā Nolikumā, dalībnieki risina vienojoties.

Sporta centra “Mēmele” rīkoto pasākumu laikā iespējama filmēšana un fotografēšana. Vizuālais, video un audio materiāls, pasākumu publicitātei un popularizēšanai, var tikt izmantots masu mēdijos, interneta resursos un sociālajos tīklos. Atrodoties pasākuma teritorijā, jūs aplieciniet, ka esat informēts, ka tiekat iekļauts vizuālajā, video un audio materiālā!