2021. gada 28. janvāris
Kārlis, Spodris
Sākums turn.nosaukums Pilsēta Valsts Koefic.Atbildīgais
25.01.2020 LR 2019.g. jaunatnes meistarsacīkstes "C" grupā (2007.g.dz. un jaun.) 25.-26.01.2019. zēni Iecava LAT 0.50 LGTF ;

LATVIJAS GALDA TENISA FEDERĀCIJA

N O L I K U M S

Latvijas 2020.gada jaunatnes meistarsacīkstēm galda tenisā jaunākajā (“C”) grupā

 

1. Vadība.

            Sacensības organizē LGTF un vada LGTF Valdes apstiprināts galvenais tiesnesis.

2. Laiks un vieta.

Sacensības notiks 2020.gada 25.-26.janvārī, Iecavā, Iecavas novada sporta skolas “Dartija” sporta namā, Grāfa laukuma 7. Atlases sacensības (tikai vienspēlēs), kā arī, pēc iespējas, spēles par visām vietām, sestdien, 25.janvārī, sākums plkst.11.00 zēniem, plkst.15.00 meitenēm. Pēc vienspēlēm notiks sacensības zēnu un meiteņu dubultspēlēs, līdz pusfināliem. Finālsacensības vienspēlēs, dubultspēļu pusfināli un fināli un jauktās dubultspēles svētdien, 26.janvārī, sākums plkst.10.00. Gadījumā, ja pēc iepriekšējo pieteikumu iesniegšanas dalībnieku skaits būs mazs, LGTF patur tiesības ievēst izmaiņas sacensību kalendārā, par ko tiks atsevišķi paziņots.

3. Dalībnieki.

Sacensībās piedalās pēc 2007.gada 1.janvāra dzimušie spēlētāji, kuri ir LGTF biedri un kuru kolektīvie biedri ir samaksājuši biedru naudas par 2019.gadu. Atlases sacensībās no katra LGTF kolektīvā biedra var startēt neierobežots dalībnieku skaits, bet viņiem jābūt vismaz ar 4 mēnešu treniņu stāžu. Dalībniekiem ir jābūt aktīvai LGTF spēlētāju licencei.

4. Izcīņas kārtība un noteikumi.

Atlases sacensībās abās grupās notiek tikai vienspēles. Izcīņas kārtību noteiks sacensību galvenais tiesnesis atkarībā no pieteikto dalībnieku skaita. Atlases sacensību izloze tiks publicēta LGTF mājas lapā www.lgtf.lv pēc visu pieteikumu saņemšanas, bet ne vēlāk, kā 23.janvārī. 25.janvārī iespēju robežās vienspēlēs tiks noskaidrotas visas vietas.

Finālsacensību vienspēlēs dalībnieku skaits ir atkarīgs no apakšgrupu skaita priekšsacīkstēs. No katras apakšgrupas finālā tiek 1.-2.vietas ieguvēji. Apakšgrupu skaits ir atkarīgs no pieteikto dalībnieku skaita. Izloze notiek pēc LGTF reitinga uz 2020.gada 1.janvāri. Pārējā izcīņas kārtība saskaņā ar galda tenisa sacensību noteikumiem. Vienspēlēs finālsacensības notiek pēc vienmīnusa sistēmas, noskaidrojot visas vietas. Dubultspēles (jauniešiem, jaunietēm un jauktās) notiek pēc vienmīnusa sistēmas, noskaidrojot 1.-4.vietu. Dubultspēlēs spēle par 3.-4.vietu nenotiek. Dubultspēlēs var piedalīties visi dalībnieki, kuri piedalījušies vienspēļu sacensībās. Visas vienspēles un dubultspēles notiek līdz 3 uzvarētiem setiem. Spēles par trešo vietu nenotiek. Sacensību reitinga koeficients 0,25 atlases sacensībās un 0,5 finālposmā.

5. Sacensību inventārs.

Finālsacensības un atlases sacensības notiek uz STIGA galdiem ar Joola Prime 3*** (seam) 40+ baltām bumbām. Spēlētāju rakešu gumijām jābūt no ITTF atļauto gumiju saraksta (internēta lappuse https://ittf.cdnomega.com/eu/2019/10/LARC-2019B-FINAL_14.10.2019.pdf.

6. Finansiālie noteikumi.

Visi izdevumi, kas saistīti ar ēdināšanu un ceļa izdevumiem, uz komandējošo organizāciju, sponsoru vai pašu rēķina. LGTF apmaksā sacensību sarīkošanas izdevumus (zāles īri, apbalvošanas izdevumus, galveno tiesnesi un tiesnešus pie galdiem), tam nolūkam izmantojot arī dalībnieku iemaksātās dalības naudas. Dalības nauda – 5.00 EUR. Dalības naudu un naudu par licencēm var iemaksāt skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu LGTF norēķinu kontā Nr.LV97PRTT0256016536000 AS „PrivatBank” (kods PRTTLV22). LGTF Nodokļu maksātāju reģistra Nr.40008023618. Dalības naudai ir jābūt nomaksātai līdz izlozes sākumam, nenomaksāšanas gadījumā dalībnieks pie sacensībām netiks pielaists.

7. Pieteikumi.

            Iepriekšējos vārdiskos pieteikumus lūgums iesniegt līdz 20.01.2020. ieskaitot rakstot uz e-pastu .

8. Apbalvošana.

            Meistarsacīkšu uzvarētājus vienspēlēs un dubultspēlēs apbalvo ar diplomiem, medaļām un piemiņas balvām. Otro un divu trešo vietu ieguvējus – ar diplomiem un medaļām.

Nolikums apstiprināts LGTF valdes sēdē 2019.gada 17.decembrī.

            Nolikums izsūtīts visiem LGTF kolektīvajiem biedriem, kas nodarbojas ar bērnu un jaunatnes galda tenisa grupām, un kas ir nomaksājuši biedru naudu par 2019.gadu.

Informācija par Latvijas Galda tenisa federāciju LGTF mājas lapās

www.lgtf.lv un www.galdateniss.lv