2021. gada 28. janvāris
Kārlis, Spodris
Sākums turn.nosaukums Pilsēta Valsts Koefic.Atbildīgais
12.01.2020 “ROJAS KAUSS” ATKLĀTAIS ČEMPIONĀTS GALDA TENISĀ 2019/2020 4.posms Roja LAT 0.50 Armands Indriksons, tel. 28394308 ,Jānis Klāviņš, tel. 29109920

“ROJAS KAUSS” ATKLĀTAIS ČEMPIONĀTS GALDA TENISĀ 2019/2020

N O L I K U M S

 

 1. Mērķis un uzdevums
 • Popularizēt galda tenisu starp visu līmeņu spēlētājiem Rojā, kā arī citās pilsētās un novados;
 • Veidot stabilas galda tenisa spēles tradīcijas Rojā;
 • Celt spēlētāju individuālo meistarību, tādējādi uzlabojot kopējo galda tenisa spēlētprasmi Rojā;
 • Nodrošināt aktīvu brīvā laika pavadīšanas iespēju un aktivizēt sporta dzīvi Rojā un Rojas novadā;
 • Piesaistīt spējīgus dalībniekus no citām pilsētām un novadiem, lai celtu čempionāta kopējo līmeni;
 • Vairākās kārtās noskaidrot labākos čempionāta dalībniekus.

       2.  Laiks un vieta 

 • Sacensības notiek Rojas vidusskolas sporta zālē, Zvejnieku  ielā 7;
 •     Sacensību sākums ir pl. 10:00. Ja sākuma laiks tiek mainīts, tad par to tiek ziņots iepriekš;
 •     Pieteikšanās sacensību dienā līdz pl. 9.30 vai pa tālr. 28394308 / 29109920
 • Sacensības notiek septiņos posmos;
 • Čempionāts notiek no 2019. gada oktobra līdz 2020. gada aprīlim, mēneša otrajā svētdienā;
 • 1. posms 2019. gada  13. oktobrī;
 • 2. posms 2019. gada  10. novembrī;
 • 3. posms 2019. gada  8. decembrī;
 • 4. posms 2019. gada  12. janvārī;
 • 5. posms 2019. gada  9. februārī;
 • 6. posms 2019. gada  8. martā;
 • 7. posms 2019. gada  12. aprīlī;

 

 1. Sacensību vadība
 • Sacensības organizē  Biedrība “ BK ROJA” sadarbībā ar Rojas novada domi;
 • Galvenais tiesnesis Armands Indriksons, tel. 28394308;
 • Biedrība “ BK ROJA” pārstāvis Jānis Klāviņš, tel. 29109920;

 

 1. Dalībnieki
 • Sacensībās var piedalīties visi galda tenisa spēles interesenti no Rojas un citām pilsētām un novadiem; 
 • Katrs dalībnieks ir atbildīgs par savu veselības stāvokli un fiziskās sagatavotības atbilstību slodzei;

 

 1. Vērtēšana
 • Sacensības notiek pēc starptautiskiem galda tenisa sacensību noteikumiem līdz trim uzvarētiem setiem;
 • Sacensības ir individuālas;
 • Pirms sacensībām galvenais tiesnesis nosaka sacensību norises kārtību pēc pieteikto dalībnieku skaita;
 • Spēles tiesā paši dalībnieki (strīda gadījumā bumbiņa tiek pārspēlēta; ja spēlētāji nevar vienoties, galīgo lēmumu pieņem sacensību galvenais tiesnesis);
 • Katra posma uzvarētājs kopvērtējumā tiek pie 20 punktiem, 2. vieta pie 19 punktiem, 3. vieta pie 18 punktiem, un katra nākošā vieta par vienu punktu mazāk, kā iepriekšējā, līdz 20. vieta iegūst vienu punktu;
 • Čempionāta uzvarētāji tiek noteikti, summējot piecu posmu labākos rezultātus;
 • Vienādu punktu skaita gadījumā augstāko vietu noteiks ņemot vērā rādītājus sekojošā secībā:
 • savstarpējā spēļu attiecība,
 • savstarpējā setu attiecība,
 • augstāku vietu ieņem spēlētājs ar zemāku reitingu, vērtēšanas brīdī,
 • Sacensību rezultāti tiks iekļauti Latvijas galda tenisa federācijas reitingā ar koeficientu 0.5;

 

 1. Sacensību inventārs
 • Spēles notiek ar  40+ bumbiņu;
 • Spēlētāju rakešu gumijām jābūt no ITTF atļauto gumiju saraksta. ITTF aktuālo autorizēto gumiju sarakstu var apskatīt šeit: https://d3mjm6zw6cr45s.cloudfront.net/2018/03/LARC_2018A.pdf;
 1. Dalības maksa
 • Dalība sacensībās dalībniekiem ir 5 eiro; skolēniem, studentiem, pensionāriem 3 eiro;
 • Sacensību dalībniekiem ir jābūt samaksātai aktuālās sezonas LGTF licencei;
 • Ja licence nav iegādāta līdz sacensību dienai, tad par licenci var samaksāt sacensību galvenajam tiesnesim sacensību dienā. Licences cena 10 EUR;

 

 1. Apbalvošana
 • 1. līdz 3. vietu ieguvējiem  posmā medaļa un diploms;
 • 1. līdz 3. vietu ieguvējiem  kopvērtējumā medaļa, kauss, diploms un veicināšanas balvas;

 

 1. Protesti
 • Protesti un iebildumi rakstiskā veidā iesniedzami 10 minūšu laikā pēc sacensību beigām galvenajam tiesnesim;