2020. gada 9. jūlijs
Asna, Asne, Zaiga
Sākums turn.nosaukums Pilsēta Valsts Koefic.Atbildīgais
01.06.2019 Galda tenisa sacensības Lapmežciemā par Engures novada un SSB Jūrmala balvām 2019 350 + Jūrmala LAT 0.50 Andris Balbieris, t.20093015

Galda tenisa sacensības par Engures novada un SSB Jūrmala balvām 

N O L I K U M S 

1.Mērķis un uzdevums

Popularizēt galda tenisu Engures novadā un Jūrmalā, piesaistīt dalībniekus no citām pilsētām un novadiem. Noskaidrot labākos sacensību dalībniekus.

2. Laiks un vieta                                                                                                                      

Sacensības notiks šā gada 1.jūnijā Lapmežciema sporta hallē Liepu ielā 2. Sākums 10:00.

3. Sacensību vadība                                                                                                                

Sacensību  rīkotājs -  Andris Zūriņš, sadarbībā ar Engures novada pašvaldību, Lapmežciema pagastu un SSB Jūrmala. Sacensību galvenais tiesnesis - Andris Balbieris.

 4. Dalībnieki                                                                                                                           

Sacensībās aicināti piedalīties galda tenisisti no Engures novada un Jūrmalas, kā arī citām pilsētām un  novadiem.     Katrs dalībnieks ir atbildīgs par savu veselības stāvokli un fiziskās sagatavotības atbilstību slodzei.                                                                                                                         

5.Izcīņas sistēma un  vērtēšana                                                                                                          

Sacensības  notiks trīs meistarības grupās. Sievietes visās grupās spēlē kopā ar vīriešiem.                     

3. grupa: reitings 350+, (sievietēm 50+) un spēlētāji bez reitinga, sākums 10:00 sacenšas par Lapmežciema pagasta un sponsoru balvām;                                                                                        

2. grupa: reitings 150+, (sievietēm 20+), sākums 13:00, sacenšas par Engures novada un sponsoru balvām;                                                                                                                                              

Elites grupa: reitings 1+, sākums 16:30 sacenšas par SSB Jūrmala un sponsoru balvām;               

Visās reitinga grupās priekšsacīkstes  apakšgrupās (3-4 dalībnieki), spēles par vietām – vienmīnusa sistēma ar visu vietu noskaidrošanu.                                                                                                         

Sacensību rezultāti tiks iekļauti LGTF reitingā ar koeficientu 0.5.

6. Sacensību inventārs                                                                                                                        

Sacensības notiks uz Stiga un Sponeta galdiem.   Derīgas jebkuras firmas 40+*** bumbiņas, bet ja spēlētāji par bumbiņu nevar vienoties, notiek izloze.                                                                                    

Spēlētāju rakešu gumijām jābūt no ITTF atļauto gumiju saraksta.   

7. Apbalvošana                                                                                                                                               

Sacensību pirmo trīs vietu ieguvēji 3. grupā tiks apbalvoti ar Lapmežciema pagasta un sponsoru sarūpētām balvām, 2. grupā ar Engures novada un  sponsoru sarūpētām balvām.                

Sacensību pirmo trīs vietu ieguvēji Elites grupā tiks apbalvoti ar SSB Jūrmala un sponsoru sarūpētām balvām.

Katras grupas labākā sieviete un labākais veterāns 60+ saņems specbalvu.                               

8. Dalības maksa                                                                                                                                 

Sacensību dalības maksa Elites grupā – 7eur, 2. grupā 6 eur, 3.grupā - 5eur.                                         

Sacensību dalībniekiem ir jābūt aktuālai LGTF licencei. Ja par licenci nav samaksāts,tad 10 eur par licenci jāmaksā  sacensību galvenajam tiesnesim.  

Uzzinas : 20093015 Andris Balbieris