2020. gada 10. jūlijs
Lija, Olīvija
Sākums turn.nosaukums Pilsēta Valsts Koefic.Atbildīgais
26.05.2019 Rēzeknes pilsētas 2019.g. Kausa izcīņa galda tenisā Ružina LAT 0.50 Bruno Losāns, t.26119393

APSTIPRINU:

Rēzekne pilsētas domes 

Sporta pārvaldes vadītājs

                                                                                                        A.Grehovs

 

N O L I K U M S

 

Rēzeknes pilsētas 2019.gada Kausa izcīņai galda tenisā

 

Mērķis un uzdevumi 

Noskaidrot pilsētas Kausa ieguvējus galda tenisā.

Veicināt galda tenisa popularizēšanu iedzīvotāju vidū un sadarbību ar citu novadu sportistiem.  

Vadība

Sacensības organizē un vada Rēzeknes pilsētas domes sporta pārvalde sadarbībā ar galda tenisa klubu „Rebirs Sports”. Galvenais tiesnesis Bruno Losāns tel.26119393.

Laiks un vieta

Sacensības notiks 2019.gada 26.maijā plkst.10.00 Tiskādu vidusskolas sporta zālē, Parka ielā 4, Ružinas c., Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā.

Sacensību dalībnieki

Sacensībās piedalīties tiek aicināti visi galda tenisa interesenti. Katrs sacensību dalībnieks, piesakoties sacensībām, personīgi uzņemas pilnu atbildību par savu veselību.Jābūt samaksātām spēlētāju licencēm, pretējā gadījumā dalībnieks pie sacensībām netiks pielaists. Licenci var apmaksāt sacensību vietā.

Sacensību izcīņas kārtība un noteikumi

Sacensību kārtību noteiks galvenais tiesnesis sacensību dienā, vadoties pēc pieteikto dalībnieku skaita.Sacensību dalībnieki tiks izlozēti pēc LGTF reitinga. Finālā sacensības notiks pēc olimpiskās sistēmas ar visu vietu noteikšanu. Spēles notiks līdz 3 vai 4 uzvarētiem setiem. Spēle par 3.vietu nenotiks.

Sacensību rezultāti tiks iekļauti Latvijas reitingā. Koeficents 0,5.

Apbalvošana

   1. vietas ieguvēju apbalvos ar kausu.

   2. vietas ieguvēju apbalvos ar kausu.

   3. vietas ieguvēji tiks apbalvoti ar kausiem.

   9. vietas ieguvēju apbalvos ar gandarījuma balvu.

Pieteikumi un izloze

Mutiski pieteikumi jāiesniedz pa telefonu tel.26119393 sacensību galvenajam tiesnesim B.Losānam vai 30 min. pirms sacensību sākuma. 

Citi noteikumi

Sacensību laikā disciplīnu un kārtību nosaka sporta bāzes iekšējās kārtības noteikumi.

Organizatori nenes atbildību par jebkādiem tiešiem, netiešiem, neparedzamiem vai paredzamiem fiziskiem un materiāliem zaudējumiem sacensību dalībniekiem, kas var notikt pirms vai pēc sacensībām, kā arī to laikā. 

Bērni, jaunāki par 12 gadiem, drīkst piedalīties tikai vecāku klātbūtnē vai ar vecāku apstiprinātu iesniegumu, ka uzņemas pilnu atbildību par sava bērna drošību un veselības atbilstību.

Sacensību laikā tiks veikta fotografēšana/filmēšana un dalībnieks ar savu dalību sacensībās apliecina, ka neiebilst fotogrāfiju/video uzņemšanai. Fotografēšanu/filmēšanu veiks RPD Sporta pārvaldes norīkots fotogrāfs, kura uzņemtie foto tiks ievietoti Rēzeknes pilsētas pašvaldības mājas lapā www.rezekne.lvsadaļā “Sports – Jaunumi”, kā arī sociālajos tīklos www.facebook.comar mērķi atspoguļot sacensību norisi, popularizējot sacensības. Uzņemtās fotogrāfijas sacensību organizatori drīkst izmantot reklāmas utml. uzskates materiālos bez saskaņošanas ar tajās redzamajiem cilvēkiem.

Pasākuma laikā katrs apmeklētājs drīkst veikt fotografēšanu/filmēšanu personiskām vajadzībām.

Ja Jūs vēlaties publiskot šo informāciju, lūdzu, pārliecinieties, ka pārējās publicējamā bildē/video redzamās personas ir piekritušas savu personas datu apstrādei.