2020. gada 10. jūlijs
Lija, Olīvija
Sākums turn.nosaukums Pilsēta Valsts Koefic.Atbildīgais
26.05.2019 LR 2019.gada jaunatnes meistarsacīkstes "D" grupā (2008.gadā dzimušie un jaunāki), zēni Rīga LAT 0.50 Genādijs Kartuzovs, t.26043582

LATVIJAS GALDA TENISA FEDERĀCIJA

N O L I K U M S

Latvijas 2019.gada jaunatnes meistarsacīkstēm galda tenisā minikadetu (“D”) grupā

 

1. Vadība.

                Sacensības organizē LGTF un vadīs LGTF valdes apstiprināts tiesnesis Genādijs Kartuzovs.

 

2. Laiks un vieta.

                Sacensības notiks 2019.gada 26.maijā Rīgā, Rīgas 37.vidusskolas sporta zālē, Čiekurkalna 1.līnijā 53b. Sacensību sākums plkst.11.00.

 

3. Dalībnieki.

Sacensībās var piedalīties 2008.gadā un vēlāk dzimušie spēlētāji, kurus ir pieteikuši LGTF kolektīvie biedri, kas nomaksājuši LGTF biedru naudu par 2019.gadu. Sacensībās no katra LGTF kolektīvā biedra var startēt neierobežots dalībnieku skaits, bet viņiem jābūt vismaz ar 2 mēnešu treniņu praksi un jāzina galda tenisa sacensību noteikumi. Sacensībās nav nepieciešama aktīva LGTF spēlētāja licence.

 

4. Izcīņas kārtība un noteikumi.

            Atlases sacensībās abās grupās notiek tikai vienspēles. Iespēju robežās tiks noskaidrotas visas vietas.

                Izcīņas kārtība un spēlētāju skaits finālposmā tiks paziņoti pēc pieteikumu saņemšanas, bet nē vēlāk, kā 2019.gada 22.maijā. Izloze notiks pēc LGTF reitinga uz 01.05.2019.

Dubultspēles (zēniem, meitenēm un jauktās) notiks pēc vienmīnusa sistēmas, noskaidrojot 1.-4.vietas. Visas spēles, kā vienspēlēs, tā arī dubultspēlēs notiks līdz 3 uzvarētiem setiem. Pārējā izcīņas kārtība saskaņā ar galda tenisa sacensību vispārējiem noteikumiem. Spēles par trešo vietu nenotiek. Sacensību rezultāti tiek iekļauti LGTF reitingā ar koeficientu 0,25.

 

5. Sacensību inventārs.

Sacensības notiks uz kvalitatīviem galdiem ar baltām STAG 3*** ITTF bumbām. Spēlētāju rakešu gumijām jābūt no ITTF atļauto gumiju saraksta. Sarakstu var atrast https://www.ittf.com/wp-content/uploads/2019/04/LARCS-2019A-03042019.pdf. Ar citām gumijām, kuras nav ITTF atļauto gumiju sarakstā, bet atbilst galda tenisa pamatnoteikumiem, drīkst spēlēt, bet šie spēlētāji nevar pretendēt uz 1.-4. vietu ieņemšanu vienspēlēs un dubultspēlēs.

 

6. Finansiālie noteikumi.

                Visi izdevumi, kas saistīti ar ēdināšanu un ceļa izdevumiem, uz komandējošo organizāciju, sponsoru vai bērnu vecāku rēķina. LGTF apmaksā sacensību sarīkošanas izdevumus (zāles īri, apbalvošanas izdevumus, galveno tiesnesi un tiesnešus pie galdiem) tam nolūkam izmantojot arī dalībnieku iemaksātās dalības maksas. Dalības nauda sacensībās – 5.00 EUR. Dalības naudu var iemaksāt skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu LGTF norēķinu kontā Nr.LV97PRTT0256016536000 AS„PrivatBank” (kods PRTTLV22). LGTF Nodokļu maksātāju reģistra Nr.40008023618. Dalības naudai ir jābūt nomaksātai līdz izlozes sākumam, nenomaksāšanas gadījumā dalībnieks pie sacensībām netiks pielaists. Gadījumā, ja ir nepieciešams rēķins, lūdzu, piesakiet to kopā ar iepriekšējiem vārdiskiem pieteikumiem līdz 20.05.2019.

 

7. Pieteikumi.

                Vārdiskos pieteikumus lūgums iesniegt līdz 20.05.2019. ieskaitot rakstot uz e-pastu: latgtf@latnet.lv. Dalībniekiem, kuri LGTF rīkotajās sacensībās piedalās pirmo reizi, galvenajam tiesnesim būs jānodod pases vai dzimšanas apliecības kopija. Ja ir nepieciešamas naktsmītnes, tās ir jāpiesaka līdz 15.05.2019. Genādijam Kartuzovam, tārl.26043582.

 

8. Apbalvošana.

                Uzvarētājus vienspēlēs un dubultspēlēs apbalvos ar diplomiem, medaļām un piemiņas balvām. Otro, trešo un ceturto vietu ieguvējus – ar diplomiem un medaļām. Gandarījuma turnīra uzvarētājus vienspēlēs apbalvos ar piemiņas balvām. Ja radīsies iespēja pieaicināt sponsorus, tad būs arī papildus balvas.

 

Nolikums apstiprināts LGTF valdes sēdē 2019.gada 16.aprīlī

Nolikums ievietots LGTF interneta mājas lapās www.lgtf.lv un www.galdateniss.lv un izsūtīts visiem LGTF kolektīvajiem biedriem, kuros ir bērnu un jaunatnes galda tenisa grupas, un kas ir nomaksājuši biedru naudu par 2019.gadu.