2020. gada 10. jūlijs
Lija, Olīvija
Sākums turn.nosaukums Pilsēta Valsts Koefic.Atbildīgais
26.05.2019 Jelgavas pilsētas Sporta servisa centra čempionāts Galda tenisā 2019, 8.noslēdzošā kārta Jelgava LAT 0.50

APSTIPRINU

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes

“Sporta servisa centrs” direktors

______________________________J. Kaminskis

 

Jelgavas pilsētas Sporta servisa centra čempionāts

Galda tenisā 2019

 

N O L I K U M S

 

1.Mērķis un uzdevums

 • - Popularizēt galda tenisu starp visu līmeņu spēlētājiem Jelgavā, kā arī citās pilsētās un novados;
 • - Veidot stabilas galda tenisa spēles tradīcijas Jelgavā;
 • - Celt spēlētāju individuālo meistarību, tādējādi uzlabojot kopējo galda tenisa spēlētprasmi Jelgavā;
 • - Nodrošināt aktīvu brīvā laika pavadīšanas iespēju Jelgavas pilsētā;
 • - Piesaistīt spējīgus dalībniekus no citām pilsētām un novadiem, lai celtu Čempionāta kopējo līmeni;
 • - Vairākās kārtās noskaidrot labākos Čempionāta dalībniekus.

 

2. Laiks un vieta

 • - Sacensības notiek Jelgavas sporta hallē, Mātera ielā 44a svētdienās
 • - Sacensību sākums pl. 10:00, ja laiks tiek mainīts, tad tas tiek paziņots iepriekš
 • - Sacensības notiek astoņās kārtās
 • - Čempionāts notiek no 2019. gada janvāra līdz jūnijam.

 

3. Sacensību vadība

 • - Sacensības organizē Biedrība “Galda tenisa klubs “Jelgava” sadarbībā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādi “Sporta servisa centrs”
 • - Tiesnesi izvirza un nodrošina biedrības “Galda tenisa klubs “Jelgava”” valde.

 

4. Dalībnieki

 • - Sacensībās var piedalīties visi galda tenisa spēles interesenti no Jelgavas, citām pilsētām, novadiem un valstīm;
 • - Katrs dalībnieks ir atbildīgs par savu veselības stāvokli un fiziskās sagatavotības atbilstību slodzei,ko ar parakstu apliecina dalībnieka pieteikumā, pirmo reizi ierodoties uz kādu no sacensību kārtām.

 

5. Vērtēšana

 • - Sacensības notiek pēc starptautiskiem galda tenisa sacensību noteikumiem līdz trijiem uzvarētiem setiem;
 • - Sacensības ir individuālas.
 • - Pirms sacensībām galvenais tiesnesis nosaka sacensību norises kārtību pēc pieteikto dalībnieku skaita.
 • - Spēles tiesā paši dalībnieki (strīda gadījumā bumbiņa tiek pārspēlēta; ja spēlētāji nevar vienoties, galīgo lēmumu pieņem sacensību galvenais tiesnesis).
 • - Katra posma uzvarētājs kopvērtējumā tiek pie 30 punktiem, 2. vieta pie 25 punktiem, 3. vieta pie 22 punktiem, 4. vieta pie 20 punktiem, un katra nākošā vieta par vienu punktu mazāk, kā iepriekšējā. Sākot no 23. vietas visi spēlētāji iegūst pa vienam punktam. Ja pēc 8. posma noslēgšanas kopvērtējumā cīņā par 1. vietu, vairākiem dalībniekiem būs vienāds punktu skaits, tad augstāku vietu ieņems dalībnieks, kurš pēdējā kārtā, būs ieguvis augstāku vietu.
 • - Ja 3 vai vairāk spēlētājiem apakšgrupā ir vienāds punktu skaits, kā arī setu attiecība, tad tiek skaitīta mazo punktu attiecība, bet, ja arī tajā ir līdzsvars, tad augstāku vietu ieņem spēlētājs ar zemāku reitingu.
 • - Čempionāta uzvarētāji tiek noteikti, summējot ne vairāk kā sešu labāko kārtu rezultātus.
 • - Sacensību rezultāti tiks iekļauti Latvijas galda tenisa federācijas reitingā ar koeficientu 0.5
 • - Sacensību uzvarētājus katrā kārtā no 1. līdz 3. vietai apbalvo ar veicināšanas balvām.
 • - Ja ir ieradušās vairāk kā piecas sievietes, tad viņas noskaidro uzvarētāju atseviški sieviešu grupā. Sacensību uzvarētājus sieviešu un vīriešu grupās no 1.līdz 3. vietai pēc visu kārtu noslēgšanās apbalvo ar medaļām un diplomiem.

 

6. Sacensību inventārs

 • - Sacensību oficiālā bumba Nittaku premium 3***. Spēlētājiem atsevišķi vienojoties var spēlēt arī ar jebkuru citu 40+ bumbiņu.
 • - Spēlētāju rakešu gumijām jābūt no ITTF atļauto gumiju saraksta. ITTF aktuālo autorizēto gumiju sarakstu var apskatīt šeit: https://www.ittf.com/wp-content/uploads/2018/10/LARC_2018B_03.pdf

 

7. Dalības maksa

 • - Dalība sacensībās dalībniekiem ir 5 eiro, GTK Jelgava biedriem 4 eiro, skolēniem bez maksas.
 • - Sacensību dalībniekiem ir jābūt samaksātai aktuālās sezonas LGTF licencei.
 • - Ja licence nav iegādāta līdz sacensību dienai, tad par licenci var samaksāt sacensību galvenajiem tiesnešiem sacensību dienā. Licences cena 10 EUR! Ārzemju spēlētājiem licences nav nepieciešamas.

 

8. Protesti

 • - Protesti un iebildumi rakstiskā veidā iesniedzami 10 minūšu laikā pēc sacensību beigām galvenajam tiesnesim.

 

9. Pieteikumi

 • - Vārdiski pieteikumi jāiesniedz pasākuma norises dienā ne vēlāk kā 10 minūtes pirms sacensību norises sākuma.