2020. gada 10. jūlijs
Lija, Olīvija
Sākums turn.nosaukums Pilsēta Valsts Koefic.Atbildīgais
18.05.2019 Latvijas 2018./2019.gada sezonas jaunatnes STIGA kausa izcīņas sacensību IV posms zēni 2007 gads un jaunāki Salaspils LAT 0.50 Vadims Berežkovs tel.29233960 e-pasts:

LATVIJAS GALDA TENISA FEDERĀCIJA

N O L I K U M S

 

Latvijas 2018./2019.gada sezonas jaunatnes STIGA kausa izcīņas IV kārtas sacensībām

 

1. Vadība.

                Latvijas jaunatnes STIGA kausa izcīņas sacensības organizē Latvijas Galda tenisa federācija kopā ar sacensību galveno sponsoru “STIGA – Latvija”. Atbildīgais par otrās kārtas norisi – Vadims Berežkovs, t.29233960, IV kārtas galvenais tiesnesis – Jānis Lesničenoks.

2. Laiks un vieta.

IV kārtas sacensības notiks:

18.05.2019., Salaspils Sporta Namā. Adrese: Smilšu iela 1., Salaspils, LV-2121. Atbildīgais Vadims Berežkovs, tālr. 29233960, e-pasts :

Sacensību sākums plkst.10.00. 2007.g. dzimušie un jaunāki zēni un meitenes, plkst.13:00 2001.g.-2006.g. dzimušie zēni un meitenes.

Lai vienkāršotu sacensību sagatavošanas procesu, izlozi, un neaizkavētu sacensību sākumu, vārdiskos pieteikumus jāiesniedz līdz 2019.gada 15.maijam, nosūtot tos uz e-pastu: latgtf@latnet.lv. Izloze visām grupām tiks veikta nākamā dienā pēc visu pieteikumu saņemšanas. Dalībniekiem, kas sacensībās startē pirmo reizi pieteikumam jāpievieno pases kopija, vai (ja nav pases) dzimšanas apliecības kopija. Pieteikumos jāuzrāda arī dalībnieku dzimšanas dati.

3. Dalībnieki, pieteikumi un izloze.

          Sacensības notiek četrās grupās zēniem un meitenēm:

2001.g.-2006.g. dzimušie zēni;

2001.g.-2006.g. dzimušās meitenes;

2007.g. dzimušie un jaunāki zēni;

2007.g. dzimušās un jaunākas meitenes;

LGTF aicina arī citu valstu sportistus piedalīties turnīrā. Spēlētāji, atkārtoti samaksājot par dalību ir tiesīgi piedalīties sacensībās divās vecuma grupās.

4. Izcīņas kārtība un noteikumi.

                Sacensības notiek saskaņā ar galda tenisa sacensību noteikumiem. Izcīņas kārtību noteiks sacensību tiesnesis izejot no pieteikušos dalībnieku skaita. Sacensību izloze notiks pēc LR reitinga uz 2018.gada 1.decembri, neņemot vērā piederību pie klubiem. Ārzemju spēlētājiem tiek ņemts vērā attiecīgo valstu reitings un iepriekšējo gadu sacensību rezultāti. Turnīra rezultāti tiek iekļauti LR reitingā, grupas 2001.g.-2006.g.dzimušie ar koeficientu 0,5, bet grupas 2007.g. dzimušie un jaunāki – ar koeficientu 0,25. Sacensības notiek līdz 3 uzvarētiem setiem. Sacensībās tiek noskaidrotas visas vietas.

5. Sacensību inventārs.

                Visas sacensības jāspēlē ar STIGA PERFORM 40+ baltajām bumbiņām ko nodrošina “STIGA - LATVIJA”. Spēlētāju rakešu gumijām jābūt no ITTF atļauto gumiju saraksta. ITTF aktuālo autorizēto gumiju sarakstu var apskatīt šeit: https://www.ittf.com/wp-content/uploads/2019/04/LARCS-2019A-03042019.pdf

6. Finansiālie noteikumi.

            Visi izdevumi, kas saistīti ar naktsmītnēm, ēdināšanu un ceļa naudu ir uz komandējošo organizāciju vai pašu rēķina.

Sacensību dalībniekiem dalības maksa vienā vecuma grupā – 6.00 EUR. Dalības naudu var iemaksāt skaidrā naudā sacensību vietā. Dalības naudai ir jābūt nomaksātai līdz izlozes sākumam attiecīgajā grupā, nenomaksāšanas gadījumā dalībnieks pie sacensībām netiks pielaists. 2007.gadā dzimušie un jaunāki spēlētāji var piedalīties sacensībās bez spēlētāju licences, ja startē tikai savā vecuma grupā. Pārējās grupās ir nepieciešama spēlētāja licence.

7. Vērtēšanas sistēma.

Par I vietu dalībnieks saņem 100 punktus, II – 80, III – 65, 4. – 55, 5. – 50, 6. – 45, 7. – 43, 8. – 42, 9. – 41, 10.- 40, ….. 48. – 2, 49. – 1, pārējās vietas saņem pa vienam ieskaites punktam.

Gadījumā, ja vieta netiek noskaidrota, tad punktus skaita kopā un dala uz divi. (Piemēram, ja netiek noskaidrota 5.-6. vieta, tad punktu skaitīšana notiek sekojoši – (50+45)/2=47,5).

8. Apbalvošana.

Katras kārtas uzvarētāji un 2-4 vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar firmas “STIGA” sporta inventāru un produkciju.

 

Informācija par Latvijas Galda tenisa federāciju LGTF mājas lapās

www.lgtf.lv un www.galdateniss.lv

 


 

Apstiprināts:                                                                                                        Saskaņots:

 

 

LGTF valdes sēdē                                                                                              “STIGA - LATVIJA”

 

11.09.2018.g.                                                                                                       pārstāvis

 

LGTF prezidente

_________________                                                                                        ____________________

 

Ina Jozepsone                                                                                                     L.Falkenšteins

 

LATVIJAS GALDA TENISA FEDERĀCIJA

N O L I K U M S

Latvijas 2018./2019.g. sezonas jaunatnes STIGA kausa izcīņas sacensībām

 

1. Vadība.

                Latvijas jaunatnes STIGA kausa izcīņas sacensības organizē Latvijas Galda tenisa federācija kopā ar sacensību galveno sponsoru “STIGA – Latvija”. Atsevišķās tūres rīko Latvijas galda tenisa klubi un sadarbības partneri, kas deva savu piekrišanu LGTF, un vada to pieaicināts galvenais tiesnesis. Kopvērtējuma galvenais tiesnesis Jānis Zicāns.

2. Laiks un vieta.

                Sacensības notiek četrās kārtās. Kopvērtējumā tiek vērtētas 3 labāko kārtu rezultāti. Uz kopvērtējuma balvām var pretendēt tie spēlētāji, kuri ir piedalījušies vismaz divās sacensību kārtās. Sacensības notiks:

I.kārta – 20.10.2018., Rīgā, Rīgas O.Kalpaka daiļamatu pamatskolas sporta zālē, Skrindu ielā 1, atbildīgais Genādijs Kartuzovs, t.26043582, sacensības apvienotas ar Rīgas 3.BJSS Draudzības kausa izcīņu;

II.kārta – 23.12.2018., Aizkrauklē, Aizkraukles sporta hallē, Lāčplēša ielā 21, atbildīgais Nauris Mazjānis, t.26211751;

III.kārta – 30.03.2019., Ķekavā, Ķekavas vidusskolas sporta zālē, Nākotnes ielā 1A, atbildīgais Vadims Berežkovs, t.29233960;

IV.kārta – 18.05.2019., Salaspilī, Salaspils novada pašvaldības iestādē „Salaspils sporta nams”, Smilšu ielā 1, Salaspilī, atbildīgais Vadims Berežkovs, t.29233960.

Sacensību sākums plkst.10.00. Lai vienkāršotu sacensību sagatavošanas procesu, izlozi, un neaizkavētu sacensību sākumu, vārdiskos pieteikumus jāiesniedz 3 dienas iepriekš, nosūtot tos uz e-pastu: latgtf@latnet.lv. Izloze visām grupām, tiks veikta nākamā dienā pēc visu pieteikumu saņemšanas. Dalībniekiem, kas sacensībās startē pirmo reizi pieteikumam jāpievieno pases kopija, vai (ja nav pases) dzimšanas apliecības kopija. Pieteikumos jāuzrāda arī dalībnieku dzimšanas dati.

Kārtu norises laiks un vieta ārkārtējas nepieciešamības dēļ var tik mainīti, par ko rakstiski tiks paziņots visu potenciālo dalībnieku kolektīviem.

3. Dalībnieki, pieteikumi un izloze.

          Sacensības notiek četrās grupās zēniem un meitenēm:

2001.g.-2006.g. dzimušie zēni;

2001.g.-2006.g. dzimušās meitenes;

2007.g. dzimušie un jaunāki zēni;

2007.g. dzimušās un jaunākas meitenes;

LGTF aicina arī citu valstu sportistus piedalīties turnīrā. Spēlētāji, atkārtoti samaksājot par dalību ir tiesīgi piedalīties sacensībās divās vecuma grupās.

4. Izcīņas kārtība un noteikumi.

                Sacensības notiek saskaņā ar galda tenisa sacensību noteikumiem. Izcīņas kārtību noteiks sacensību tiesnesis izejot no pieteikušos dalībnieku skaita. Sacensību izloze notiek pēc LR reitinga, aprēķinātā uz sacensību brīdi, neņemot vērā piederību pie klubiem. Ārzemju spēlētājiem tiek ņemts vērā attiecīgo valstu reitings un iepriekšējo gadu sacensību rezultāti. Turnīra rezultāti tiek iekļauti LR reitingā, grupas 2001.g.-2006.g.dzimušie ar koeficientu 0,5, bet grupas 2007.g. dzimušie un jaunāki – ar koeficientu 0,25. Sacensības notiek līdz 3 uzvarētiem setiem. Sacensībās tiek noskaidrotas visas vietas.

5. Sacensību inventārs.

                Visas sacensības jāspēlē ar STIGA OPTIMUM 40+ 3-Star Polyball bumbiņām ko nodrošina “STIGA - LATVIJA”. Spēlētāju rakešu gumijām jābūt no ITTF atļauto gumiju saraksta. ITTF aktuālo autorizēto gumiju sarakstu var apskatīt šeit: https://d3mjm6zw6cr45s.cloudfront.net/2018/03/LARC_2018A.pdf

6. Finansiālie noteikumi.

            Visi izdevumi, kas saistīti ar naktsmītnēm, ēdināšanu un ceļa naudu ir uz komandējošo organizāciju vai pašu rēķina.

Sacensību dalībniekiem dalības maksa katrā kārtā vienā vecuma grupā – 6.00 EUR. Dalības naudu var iemaksāt skaidrā naudā sacensību vietā. Dalības naudai ir jābūt nomaksātai līdz izlozes sākumam attiecīgajā grupā, nenomaksāšanas gadījumā dalībnieks pie sacensībām netiks pielaists. 2007.gadā dzimušie un jaunāki spēlētāji var piedalīties sacensībās bez spēlētāju licences, ja startē tikai savā vecuma grupā. Pārējās grupās ir nepieciešama spēlētāja licence.

7. Vērtēšanas sistēma (kopvērtējums).

Par I vietu dalībnieks saņem 100 punktus, II – 80, III – 65, 4. – 55, 5. – 50, 6. – 45, 7. – 43, 8. – 42, 9. – 41, 10.- 40, ….. 48. – 2, 49. – 1, pārējās vietas saņem pa vienam ieskaites punktam.

Gadījumā, ja vieta netiek noskaidrota, tad punktus skaita kopā un dala uz divi. (Piemēram, ja netiek noskaidrota 5.-6. vieta, tad punktu skaitīšana notiek sekojoši – (50+45)/2=47,5).

Kopvērtējumā tiek skaitītas 3 kārtas. Uz kopvērtējuma balvām var pretendēt tie spēlētāji, kuri ir piedalījušies vismaz divās sacensību kārtās. Noslēdzošajā IV kārtā pie vērtēšanas katrs dalībnieks saņem par 10 punktiem vairāk nekā iepriekšējās kārtās.

Gadījumā ja kopvērtējuma summa ir vienāda, tad ņem vērā vietu pēdējā kārtā.

                Gadījumā, ja pēdējā kārtā netiek izspēlēts par vietu, tad augstākās vietas ieguvēju nosaka lozējot. Kopvērtējumā un pēc katras kārtas atsevišķi vērtē visu četru grupu rezultātus.

                Ja dalībnieks sacenšas divās vecuma grupās sacensību dalībnieka rezultātu kopvērtējums tiek vērtēts tikai vecumam atbilstošā grupā.

8. Apbalvošana.

            Kopvērtējuma uzvarētāji (pirmo vietu ieguvēji) visās grupās tiek apbalvoti ar piemiņas kausiem. Kopvērtējuma uzvarētāji un 2-6 vietu ieguvēji visās grupās saņems balvas, par kurām parūpēsies LGTF.

Katras kārtas uzvarētāji un 2-4 vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar firmas “STIGA” sporta inventāru un produkciju.

9. Papildus noteikumi.

  • Katras kārtas organizatoram jāpublicē mājas lapās un jānosūta potenciālajiem turnīra dalībniekiem savas kārtas Nolikumu divas nedēļas pirms kārtas norises;
  • Katras kārtas organizatoram jāiesniedz LGTF sacensību rezultātus atbilstoši reitinga nolikumam (pievienojot dalībnieku sarakstu ar dzimšanas datiem).
  • Katras sacensību kārtas organizētāji nodrošina sporta zāli, kvalitatīvus tīkliņus un galdus.
  • Katram sacensību kārtas organizētājam ir jāvienojas ar kopvērtējuma galveno tiesnesi par kārtas tiesnesi un jāapmaksā tiesneša darbs;
  • Visas papildus izmaksas, izņemot balvu fondu uz katras kārtas organizatora rēķina. Katras kārtas organizators var rēķināties ar 80% no attiecīgā kārtā iekasētajām dalības naudām;
  • Katras kārtas organizatoram ir jāatspoguļo kārtas norisi centrālajā un novadu presē iespēju robežās reklamējot inventāra ražotāju STIGA.
  • Katras kārtas organizatoriem jānosūta LGTF foto un rakstiskos materiālus (savas kārtas Nolikumu) pirms un pēc attiecīgās kārtas organizēšanas ievietošanai www.lgtf.lv un www.galdateniss.lv. Apbalvošanas ceremonijas fotogrāfijām ir jābūt uz STIGA banneru fona.
  • Par sacensību norisi ir jāinformē arī attiecīgās pilsētas vispārizglītojošās skolas.
  • Šajā pasākumā tiks fotografēts un filmēts. Piedaloties šajā pasākumā, vai piesakot dalībai pasākumā savus bērnus, jūs piekrītat, ka var tikt uzņemtas jūsu, vai jūsu bērnu bildes vai ierakstīts video, audio materiāls ar jūsu, vai jūsu bērnu dalību. Visus šos materiālus pasākuma organizators vai organizatora sadarbības partneri vai izmantot elektroniskā un drukātā veidā mēdijos, sociālajos mēdijos un web lapās, pasākuma publicitātei un atpazīstamības veicināšanai.

Nolikums apstiprināts LGTF Valdes sēdē 2018.gada 11.septembrī.

Nolikums izsūtīts visiem LGTF kolektīvajiem biedriem.

 

Informācija par Latvijas Galda tenisa federāciju LGTF mājas lapās

www.lgtf.lv un www.galdateniss.lv