2019. gada 17. jūlijs
Aleksejs, Aleksis
Sākums turn.nosaukums Pilsēta Valsts Koefic.Atbildīgais
20.04.2019 LR 2019.gada komandu čempionāts jauniešiem, I sabraukums zēni 2001-2003 gads Birzgale LAT 0.50

LATVIJAS GALDA TENISA FEDERĀCIJA

N O L I K U M S

Latvijas 2019.gada komandu čempionāts jauniešiem

1. Vadība.

Latvijas 2019.gada komandu čempionātu jauniešiemorganizēs LGTF sadarbībā ar LGTF kolektīvajiem biedriem.

2. Laiks un vieta.

1.sabraukums.

20.04.2019.Skolas ielā 1BirzgalēBirzgales pamatskolas sporta zālē, sacensību sākums plkst.11:00, vecuma grupas 2006.-2007.g.dz. zēni un meitenes un 2001.-2003.g.dz. zēni un meitenes

2.sabraukums.

12.10.2019.Čiekurkalna 1.līnija 53, Rīgā, Rīgas 37.vidusskolas sporta zālēsacensību sākums plkst.11:00.vecuma grupas 2004.-2005.g.dz. zēni un meitenes un 2008.g.dz. un jaunāki zēni un meitenes. Sacensību vieta var tikt mainīta, atkarībā no sporta zāles pieejamības.

3. Dalībnieki un pieteikumi.

Čempionāts notiks atsevišķi zēnu un meiteņu komandāmsekojošās vecuma grupās:

• 2008.g.dz. un jaunāki zēni un meitenes;
• 2004.-2005.g.dz. zēni un meitenes;
• 2006.-2007.g.dz. zēni un meitenes;
• 2001.-2003.g.dz. zēni un meitenes.

Tajā varēs piedalīties LGTF kolektīvo biedru komandas. Jābūt samaksātām LGTF biedru naudai par 2019.gadu un dalības naudai. Katrā komandā (kā zēniem, tā meitenēm) jābūt vismaz 2 dalībniekiem. Katrs LGTF kolektīvais biedrs var pieteikt vairākas komandas (kā zēniem, tā meitenēm). Var startēt arī apvienotās klubu komandas. Komandas nosaukumā var tikt minēta komandu sponsorējošā organizācija vai firma. Pieteikto spēlētāju skaits vienā komandā – ne vairāk kā četriVisiem spēlētājiem ir jābūt aktīvām LGTF spēlētāju licencēm Ārvalstu spēlētājiem, gadījumā, ja tie tiks pieteikti kādā no klubu komandām, arījāiegādājas spēlētāja licence visās vecuma grupās. Jaunākie dalībnieki drīkst startēt vecākās grupās, bet viens dalībnieks var tikt pieteikts tikai vienā vecumā katrā no sabraukumiem.

Katrā komandā var pieteikt ne vairāk kā vienu sportistu, kasnav attiecīgā LGTF kolektīvā biedra individuālais biedrs. Šā sportista startam Latvijas komandu čempionātā jauniešiem ir nepieciešama rakstiska atļauja no viņu LGTF kolektīvā biedra, ja attiecīgais kolektīvais biedrs arī piesaka savu komandu.

Pret katru nākamo komandu drīkst spēlēt jebkuri spēlētāji no komandā pieteiktajiem.

Pieteikumus uz klāt pieliktās veidlapas (mašīnrakstā vai drukātiem burtiem, dzimšanas dati obligāti) katrai no komandām atsevišķi jānosūta uz LGTF, e-pasts: latgtf@latnet.lv līdz 2019.gada 15.aprīlim (1.sabraukums) un līdz 2019.gada 7.oktobrim (2.sabraukums)Pieteikumā jānorāda komandas pārstāvja (kapteiņa) vārds un uzvārds, telefona numurs, kā arī adrese (ar pasta indeksu), uz kuru izsūtīt rēķinu par dalībasmaksu. Ja dalības maksu pārskaitīs kāda cita organizācija (piemēram, sponsors vai pašvaldība), nepieciešams atspoguļot to pieteikumā. Pieteikumu veidlapas būs iespējams saņemt, ja nosūtīsiet lūgumu uz LGTF e-pasta adresi latgtf@latnet.lv.

Dalībniekiem, kuri LGTF rīkotajās sacensībās piedalās pirmo reizi, galvenajam tiesnesim būs jāuzrāda pase vai dzimšanas apliecība.

4. Izcīņas kārtība un noteikumi.

Komandas tiks sadalītas apakšgrupās, to skaitu atkarībā no pieteikto komandu skaita noteiks LGTF valde. Jaunieši un jaunietes sacentīsies atsevišķi (izņēmumi var būt tikai grupā 2008.g.dz. un jaunāki)Pēc izlozes veikšanas tiks sastādīts grafiks ar spēļu kārtību.

Katra atsevišķa komandu spēle sastāvēs no 5 spēlēm sekojošā kārtībā: A-X, B-Y, dubultspēle, A-Y, B-XVisas sacensības notiks līdz trim uzvarētiem setiem. Uzvarēs komanda, kas pirmā izcīnīs 3 uzvaras. Atlikušās spēles netiks izspēlētas. Spēlētāju maiņa tiks atļauta tikai uz citu komandu sacensību. Dubultspēlē drīkst piedalīties jebkurš spēlētājs no pieteiktajiem, arī tas, kas nespēlē vienspēles.

Par uzvaru komandu sacensībā komanda iegūs 2 punktus, par zaudējumu – „1” punktu, par neierašanos – „0”punktu.Vienāda punktu skaita gadījumā 2 komandām augstāko vietu noteiks pēc uzvaras savstarpējā spēlē, vairākām komandām - pēc uzvarēto un zaudēto spēļu (setu) attiecības (starpības) savstarpējās spēlēs.

Pārējie čempionāta izcīņas noteikumi saskaņā ar galda tenisa sacensību vispārējiem noteikumiem.

5. Sacensību inventārs.

Visās sacensībās notiek ar 40 mm baltām DHS D40+ baltām bumbām un spēlētāju rakešu gumijām jābūt no ITTF atļauto gumiju saraksta. Sarakstu var atrast https://www.ittf.com/wp-content/uploads/2018/10/LARC_2018B_03.pdf Vienas komandas spēlētājiem jāspēlē vienādos kreklos. Sacensību rīkotājs nodrošina kvalitatīvus galdus un tīkliņus.

6. Finansiālie noteikumi.

Visi izdevumi, kas saistīti ar naktsmītnēm, ēdināšanu, ceļa naudu, uz komandējošo organizāciju vai pašu rēķina. LGTF apmaksā sacensību sarīkošanas izdevumus (apbalvošanas izdevumus, galveno tiesnesi, bumbas un nodrošina informācijas apriti). LGTF sadarbības partneri nodrošina sporta zāli un galdus.Katrai komandai uz katru posmu ir jānodrošina tiesnesis pie galda (var būt no spēlētāju skaita).

Dalības maksa vienai komandai – 20.00 EUR. Dalības nauda un arī LGTF biedru naudas saskaņā ar saņemto rēķinu jāpārskaita vai jāiemaksā skaidrā naudā LGTF norēķinu kontā Nr.LV97PRTT0256016536000 AS„PrivatBank” (kods PRTTLV22) līdz attiecīgās komandas pirmajām sacensībām šajā čempionātā. LGTF Nodokļu maksātāju reģistra Nr.40008023618. Dalības naudas un LGTF biedru naudas nenomaksāšanas gadījumā komandas pie sacensībām netiks pielaistas.

7. Apbalvošana.

Komandas, pirmo trīs vietu ieguvējas tiks apbalvotas ar kausiem un diplomiem, komandas spēlētāji ar piemiņas medaļām un diplomiem. Ja radīsies iespēja pieaicināt sponsorus, tad būs arī papildus balvas.

Nolikums elektroniski apstiprināts LGTF valdē.

Nolikums izsūtīts visiem LGTF kolektīvajiem biedriem, kas nodarbojas ar bērnu un jaunatnes galda tenisa grupām, un kuri ir nomaksājuši biedru naudu par 2019.gadu.

 

Informācija par Latvijas Galda tenisa federāciju LGTF mājas lapā

www.lgtf.lv un www.galdateniss.lv