2019. gada 23. maijs
Leokādija, Leontīne, Ligija, Lonija
Sākums turn.nosaukums Pilsēta Valsts Koefic.Atbildīgais
02.03.2019 LR 2019.gada individuālais čempionāts, fināli vīrieši LAT 3.00 LGTF ;

LATVIJAS GALDA TENISA FEDERĀCIJA

N O L I K U M S

Latvijas 2019.gada individuālajam čempionātam galda tenisā

 

1. Vadība.

            Sacensības organizē LGTF un vada LGTF valdes apstiprināts galvenais tiesnesis. Priekšsacīkstes vadīs LGTF apstiprinātie galvenie tiesneši. Par priekšsacīkšu izlozi atbild Egils Puriņš. Sacensības notiek atbilstoši starptautiskajiem galda tenisa sacensību noteikumiem.

2. Laiks un vieta.

            Priekšsacīkstes vīriešiem un sievietēm – 2019.gada 9.februārī, Alojā, Alojas Ausekļa vidusskolas sporta zālē, Ausekļa ielā 1.

Priekšsacīkšu izloze, kas notiks 5.februārī, LSFP telpās Grostonas ielā 6b, plkst.13:00, sacensību sākums konkrētās apakšgrupās un pilns dalībnieku saraksts tiks publicēti LGTF mājas lapā www.lgtf.lv un/vai www.galdateniss.lv ne vēlāk, kā 7.februāra vakarā.

Finālsacensības notiks 2019.g. 2.-3.martā, Saldū, Saldus Sporta kompleksa sporta zālē, Jelgavas ielā 6. Sacensību sākums 2.martā plkst. 12:00., 3.martā plkst. 11:00. Finālsacensībās bez priekšsacīkstēm tiek pielaisti pirmie 12 vīrieši un pirmās 9 sievietes pēc vietas LGTF reitingā uz 2019.gada 1.februāri (turpmāk – reitings) no tiem spēlētājiem, kas būs pieteikti LR 2019.gada individuālajam čempionātam, 4 vīrieši un 3 sievietes saskaņā ar LGTF valdes lēmumu. Pārējās vietas vīriešiem un sievietēm tiek noskaidrotas priekšsacīkstēs. Gadījumā, ja nestartē kāds no bez priekšsacīkstēm pieteiktiem spēlētājiem, tad finālsacensībās tiek pielaisti nākamo vietu ieguvēji no priekšsacīkstēm. Ja LGTF nav nepieciešamas rezervētās vietas, tad finālsacensībās tiek pielaisti nākamo vietu ieguvēji priekšsacīkstēs. Kārtība, kādā nākamo vietu ieguvēji no priekšsacīkstēm tiek pielaisti finālsacensībās tiks paziņota un publicēta atsevišķi, kopā ar priekšsacīkšu izlozi, sacensību sākumu konkrētās apakšgrupās un pilnu dalībnieku sarakstu ne vēlāk, kā 7.februāra vakarā.

3. Dalībnieki.

Sacensībās tiks pielaisti visi sportisti – Latvijas Republikas pilsoņi un patstāvīgie iedzīvotāji, kurus pieteikuši LGTF kolektīvie biedri un kuriem ir aktīva LGTF spēlētāja licence. Vīriešu vienspēļu priekšsacīkstēs tiek pielaisti 164 spēlētāji, sieviešu vienspēlēs 64 spēlētājas, priekšroku dodot reitingā augstākstāvošiem, (reitings uz 2019.gada 1.februāri). LGTF ar atsevišķu lēmumu var palielināt dalībnieku skaitu priekšsacīkstēs. Dalības naudai un naudai par spēlētāja licenci ir jābūt nomaksātai kopā ar pieteikuma iesniegšanu līdz 4.februārim. Tiem, kas iekļūst finālā pēc priekšsacīkstēm jāpiemaksā par dalību finālā līdz 1.martam. Dalības naudas nenomaksāšanas gadījumā dalībnieks sacensību izlozē netiks iekļauts. Pieteiktajiem spēlētājiem ir jārēķinās ar to, ka Latvijas Republikas 2019.gada individuālā čempionāta laikā ir iespējama dopinga kontrole.

4. Izcīņas kārtība un noteikumi.

            Priekšsacīkstes notiks apakšgrupās, vienā apakšgrupā esot vismaz 4 spēlētājiem. Apakšgrupu skaitu un tālāko izcīņas kārtību atkarībā no saņemto pieteikumu skaita noteiks sacensību galvenais tiesnesis. Apakšgrupu izloze notiks 5.februārī un tā tiks veikta, saskaņā ar LGTF reitingu uz 2019.gada februāri, pielietojot t.s. „čūskas metodi”, iespēju robežās nodrošinot, lai vienā apakšgrupā nebūtu spēlētāji no viena LGTF kolektīvā biedra.

            Finālsacensības notiek pēc divmīnusu sistēmas, kur piedalīsies 32 vīrieši un 16 sievietes. Sacensības pamattīklā, kā arī pusfināli par trešo vietu un spēle par trešo vietu notiek līdz 4 uzvarētiem setiem. Visas pārējās spēles notiek līdz 3 uzvarētiem setiem. Finālsacensībās tiek izspēlētas visas vietas.

            Spēles par 3.-4.vietu notiek atlases uz PČ dēļ, bet abi spēlētāji tiek apbalvoti ar bronzas medaļām. Spēles par 5.-32.vietu vīriešiem un 5.-16.vietu sievietēm notiek līdz 3 (trīs) uzvarētiem setiem. Sacensību reitinga koeficients: 1,0 – priekšsacīkstēs un 3,0 - finālsacensības pēc divmīnusu sistēmas.

5. Dubultspēles.

            Dubultspēlēs var piedalīties spēlētāji, kuri startē finālsacensībās vienspēlēs, kā arī tie spēlētāji, kuri tajās nestartē, bet kuri reitingā ir ne zemāk kā 40-tajā vietā. Dalības nauda, startējot tikai dubultspēlēs – 10,00 EUR, tā jānomaksā kopā ar pieteikumu. Vīriešu, sieviešu un jauktās dubultspēles notiks pēc vienmīnusa sistēmas ar 1.-2.vietas noskaidrošanu. Spēles par 3.-4.vietu nenotiek. Visas spēles līdz 3 (trīs) uzvarētiem setiem.

6. Sacensību inventārs.

Finālsacensības notiek uz  “STAG” galdiem. Oficiālās sacensību bumbiņas Nittaku Premium 40+ 3*** ITTF 3pcs (seam). Spēlētāju rakešu gumijām jābūt no ITTF atļauto gumiju saraksta. Sarakstu varat atrast (interneta lappuse https://www.ittf.com/wp-content/uploads/2018/10/LARC_2018B_03.pdf

7. Finansiālie noteikumi.

Dalības maksa priekšsacīkstēs – 7,00 EUR. Dalības maksa finālsacensībās – 12,00 EUR. Finālsacensību dalībniekiem, kuri izcīnījuši šīs tiesības, startējot priekšsacīkstēs, papildus dalības maksa finālsacensībās – 5,00 EUR. Sacensību dalībniekiem ceļa, naktsmītņu un uztura izdevumus sedz komandējošās organizācijas vai paši dalībnieki. LGTF apmaksā sacensību sarīkošanas izdevumus (zāles īri, apbalvošanas izdevumus, galveno tiesnesi, sekretāru (tikai finālsacensībās) un 10 tiesnešus pie galdiem (tikai finālsacensībās)). Dalības naudu var iemaksāt skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu LGTF norēķinu kontā Nr.LV97PRTT0256016536000 AS „PrivatBank” (kods PRTTLV22). LGTF Nodokļu maksātāju reģistra Nr.40008023618.

8. Pieteikumi un izlozes.

            Pieteikumi tiks pieņemti tikai no LGTF kolektīvajiem biedriem, kas samaksājuši LGTF biedru naudu par 2018.gadu un par 2019.gadu. LGTF kolektīvie biedri atbild par dalības naudas nomaksu un dalībnieka ierašanos uz sacensībām. Pieteikumi iesniedzami izmantojot pievienoto veidlapu. Visiem LGTF kolektīvajiem biedriem, kuri vēlas, lai viņu spēlētāji startētu Latvijas Republikas 2019.gada individuālajā čempionātā, rakstiskie pieteikumi ir jānosūt uz LGTF (Grostonas iela 6b, Rīga, LV 1013, e-pasts: latgtf@latnet.lv) līdz 2019.g. 3.februārim (ieskaitot) plkst.23.55 pēc Latvijas laika, tai skaitā, par spēlētājiem, kuri var tikt pielaisti finālsacensībās bez priekšsacīkstēm un spēlētājiem, kuri vēlas piedalīties tikai dubultspēlēs.

            Finālsacensību (32 vīriešiem un 16 sievietēm) izloze notiks 2019.gada 2.martā plkst. 11:15 sacensību vietā. Izloze notiks saskaņā ar pēdējo publicēto LGTF reitingu. Finālsacensību pamattīklā pie izlozes netiks ņemta vērā piederība pie LGTF kolektīvā biedra. Finālsacensību pamattīkla izlozes noteikumi tiks apstiprināti LGTF valdē līdz 2019.gada 26.februārim un paziņoti visiem LGTF kolektīvajiem biedriem, kā arī ievietoti interneta mājas lāpās www.lgtf.lv un www.galdateniss.lv.

Dubultspēļu pieteikumi iesniedzami vienspēļu sacensību laikā 2.martā. Dubultspēļu izloze notiks, ņemot vērā reitinga summu abiem spēlētājiem. Izlozēs 1.-2., 3.-4., 5.-6., 7.-8., 9.-12. utt. numurus.

9. Apbalvošana.

Čempionāta 1.-4.vietas ieguvējus vienspēlēs un dubultspēlēs apbalvo ar medaļām un diplomiem (kopā 32 gab.). LR čempioni tiek apbalvoti ar piemiņas kausiem. 17.vietas ieguvējs vīriešiem un 9.vietas ieguvēja sievietēm saņems gandarījuma balvu.

10. Personas datu aizsardzība

LGTF apstrādā iegūtas fizisko personu datus atbilstoši Eiropas parlamenta un padomes regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti nosacījumiem, ievērojot citus saistītus Latvijas Republikas un Eiropas savienības normatīvos aktus.

Latvijas Republikas 2019.gada individuālā čempionāta galda tenisā ietvaros personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Galda tenisa federācija, vienotās reģistrācijas Nr. 40008023618, juridiskā adrese: Rīga, Grostonas iela 6b, LV-1013. LGTF kontaktinformācija: latgtf@latnet.lv

Latvijas Republikas 2019.gada individuālā čempionāta galda tenisā ietvaros LGTF apstrādā personas datus dotajā nolikuma izklāstītiem nolūkiem, pamatojoties uz datu subjekta (sacensību dalībnieka) piekrišanu savu personas datu apstrādei. Pieteikšanās sacensībām tiek uzskatīta par piekrišanu datu apstrādei. Personas dati tiek iegūti no pašām personām - sacensību dalībniekiem, kuri jebkurā brīdī var atsaukt savu piekrišanu, bet atsaukums neattieksies uz datu apstrādi, kas veikta pirms atsaukuma iesniegšanas. Atsaukums rakstāms brīvā formā un iesniedzams elektroniski uz latgtf@latnet.lv vai personīgi galvenajam tiesnesim.

Piekļuve Latvijas Republikas 2019.gada individuālā čempionāta galda tenisā ietvaros iegūto personas datu apstrādei ir tikai sacensību galvenajam tiesnesim un LGTF pilnvarotām personām.

LGTF izmanto Latvijas Republikas 2019.gada individuālā čempionāta galda tenisā ietvaros iegūtos personas datus iekļaušanai Latvijas reitingā. LGTF nenodod personas datus ārpus Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomiskās Zonas vai starptautiskajām organizācijām.

LGTF Latvijas Republikas 2019.gada individuālā čempionāta galda tenisā ietvaros vāc un apstrādā sekojošus personas datus: sacensību dalībnieka vārds, uzvārds, personas kods, foto un video ierakstā fiksētais personas tēls.

Sacensību dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai par iespējams nelikumīgi veiktu personas datu apstrādi.

 

Nolikums apstiprināts LGTF Valdes sēdē 2019.gada 22.janvārī. Nolikums ievietots interneta mājas lāpās www.lgtf.lv un www.galdateniss.lv. Nolikums izsūtīts visiem LGTF kolektīvajiem biedriem.

 

LATVIJAS GALDA TENISA FEDERĀCIJA

 

LGTF kolektīvā biedra

 

 

(nosaukums)

 

PIETEIKUMS

Latvijas 2019.gada individuālajam čempionātam galda tenisā

priekšsacīkstēm 09.02. Alojā un finālsacensībām 2.-3.03. Saldū.

 

 

Nr.

 

Vārds, uzvārds

Vēlas startēt

 

Personas kods

Spēlētāja reitinga punkti

LGTF reitingā

2019/1.februārī

Vienspēlēs

D-spēlēs

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

                               

LGTF kolektīvā biedra pārstāvis:

 

 

 

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Pieteikums jānosūt uz LGTF, e-pasts: latgtf@latnet.lv

ne vēlāk kā līdz 2019.gada 3.februārim (ieskaitot)

Izloze priekšsacīkstēm 5.februārī, finālsacensībām 2.martā.

 

Dalības maksa priekšsacīkstēs – 7.00 EUR. Dalības maksa finālsacensībās – 12.00 EUR. Finālsacensību dalībniekiem, kuri izcīnījuši šīs tiesības, startējot priekšsacīkstēs, papildus dalības maksa finālsacensībās – 5.00 EUR.

 

Dalības naudai un naudai par spēlētāja licenci ir jābūt nomaksātai kopā ar pieteikuma iesniegšanu līdz 3.februārim. Tiem, kas iekļūst finālā pēc priekšsacīkstēm jāpiemaksā par dalību finālā līdz 1.martam. Dalības naudas nenomaksāšanas gadījumā dalībnieks sacensību izlozē netiks iekļauts.

 

 Nolikums (pdf dok.)     Nolikums (word dok.)