2020. gada 19. septembris
Muntis, Verners
Sākums turn.nosaukums Pilsēta Valsts Koefic.Atbildīgais
14.12.2019 REBIRS SPORTS 2019.g. Kausa izcīņa galda tenisā Ružina LAT 0.50 Bruno Losāns, t.26119393

N O L I K U M S

 

REBIRS SPORTS

 2019.gada Kausa izcīņai galda tenisā

 

 

Mērķis un uzdevumi

Noskaidrot GTK „Rebirs sports” kausa ieguvēju galda tenisā.

Veicināt galda tenisa popularizēšanu iedzīvotāju vidū un sadarbību ar citu novadu sportistiem.

 

Vadība

Sacensības organizē un vada galda tenisa klubs „Rebirs sports”. Sacensību galvenais tiesnesis Bruno Losāns (tel. 26119393).

 

Laiks un vieta

Sacensības notiks 2019.gada 14.decembrī Tiskādu vidusskolas sporta zālē, Ružinā, Rēzeknes novadā. Sacensību sākums pl.10.00. Sacensību sākums pl.10.00.

 

Sacensību dalībnieki

Sacensībās tiek aicināti piedalīties visi galda tenisa interesenti. Dalībnieki paši atbild par izvēlēto slodzi.

 

Sacensību izcīņas kārtība un noteikumi

Sacensību kārtību noteiks galvenais tiesnesis sacensību dienā, vadoties pēc pieteikto dalībnieku skaita.

Spēles notiks līdz 3 setiem. Spēles rezultātu paziņo spēles uzvarētājs.

Finālā dalībnieki spēlēs pēc olimpiskās sistēmas. Pusfināla un fināla spēles notiks līdz 4 uzvarētiem setiem. Spēles par 3. un 4.vietu nenotiks

Jābūt samaksātam spēlētāju licencēm.

 

Sacensību rezultāti tiks iekļauti Latvijas reitingā. Koeficents 0,5.

 

Pieteikumi un izloze

Lai vienkāršotu sacensību sagatavošanas procesu, izlozi, un neaizkavētu sacensību sākumu, vārdiskos pieteikumus jāiesniedz līdz 12.12.2019., nosūtot tos uz e-pastu: ., vai sacensību galvenajam tiesnesim Bruno Losānam (tel. 26119393).. Dalības maksa 5.00 EUR, dalībniekiem, kuriem nav licences, var samaksāt sacensību dienā līdz izlozes sākumam. Nenomaksāšanas gadījumā dalībnieks netiek pielaists pie sacensībām.

 

Apbalvošana

Ar kausiem tiks apbalvoti 1.un 2.vietas ieguvēji, bet pusfinālisti ar gandarījuma balvām. Atkarībā no dalībnieku skaita un piesaistītiem sponsoriem ir iespējas pārsteiguma balvas.