2020. gada 19. septembris
Muntis, Verners
Sākums turn.nosaukums Pilsēta Valsts Koefic.Atbildīgais
15.12.2019 Latvijas 2019./2020.gada sezonas jaunatnes STIGA kausa izcīņas III kārta, zēni dz. 2009.g. un jaunāki Iecava LAT 0.25 Baiba Gāga, t.29413982

Apstiprināts:                                                                                                        Saskaņots:

 

 

LGTF valdes sēdē                                                                                              “STIGA - LATVIJA”

 

10.09.2019.g.                                                                                                       pārstāvis

 

                         LGTF prezidente

_________________                                                                                         ____________________

 

Ina Jozepsone                                                                                                     L.Falkenšteins

 

LATVIJAS GALDA TENISA FEDERĀCIJA

N O L I K U M S

Latvijas 2019./2020.gada sezonas jaunatnes STIGA kausa izcīņas sacensībām

1. Vadība.

                Latvijas jaunatnes STIGA kausa izcīņas sacensības organizē Latvijas Galda tenisa federācija kopā ar sacensību galveno sponsoru “STIGA – Latvija”. Atsevišķās tūres rīko Latvijas galda tenisa klubi un sadarbības partneri, kas deva savu piekrišanu LGTF, un vada to pieaicināts galvenais tiesnesis. Kopvērtējuma galvenais tiesnesis Jānis Zicāns.

2. Laiks un vieta.

                Sacensības notiek sešās kārtās. Kopvērtējumā tiek vērtētas 4 labāko kārtu rezultāti. Uz kopvērtējuma balvām var pretendēt tie spēlētāji, kuri ir piedalījušies vismaz trīs sacensību kārtās. Sacensības notiks:

I kārta – 28.09.2019., Alojā, Ausekļa vidusskolas sporta zālē, Ausekļa ielā 1, atbildīgais Artis Golubovs, t.26461572;

II kārta – 19.10.2019., Rīgā, Rīgas O.Kalpaka daiļamatu pamatskolas sporta zālē, Skrindu ielā 1, atbildīgais Genādijs Kartuzovs, t.26043582, sacensības apvienotas ar Rīgas 3.BJSS Draudzības kausa izcīņu;

III kārta – 15.12.2019., Iecavā, Iecavas novada sporta skolas “Dartija” sporta namā, Grāfa laukuma 7, atbildīgā Baiba Gāga, t.29413982;

IV kārta  - 01.02.2020., Birzgalē, Birzgales pamatskolas sporta zālē, Skolas ielā 1, atbildīgais Nauris Mazjānis, t.26211751;

V kārta – 07.03.2020., Salaspilī, Salaspils Sporta Namā, Smilšu ielā 1, atbildīgais Vadims Berežkovs, t. 29233960;

VI.kārta – 16.05.2020., Rīgā, GTK “Namejs” jaunajā sporta zālē, Rāmuļu ielā 34, Rīgā, piebraukšana no Sāremas ielas, atbildīgais Jānis Cīrulis, t.29971663.

Sacensību sākums plkst.10.00. Par konkrētu grupu sacensību sākumu tiks paziņots kārtas nolikumā. Lai vienkāršotu sacensību sagatavošanas procesu, izlozi, un neaizkavētu sacensību sākumu, vārdiskos pieteikumus jāiesniedz 3 dienas iepriekš, nosūtot tos uz e-pastu: latgtf@latnet.lv. Izloze visām grupām tiks veikta nākamā dienā pēc visu pieteikumu saņemšanas. Dalībniekiem, kas sacensībās startē pirmo reizi pieteikumam jāpievieno pases kopija, vai (ja nav pases) dzimšanas apliecības kopija. Pieteikumos jāuzrāda arī dalībnieku dzimšanas dati.

Kārtu norises laiks un vieta ārkārtējas nepieciešamības dēļ var tik mainīti, par ko rakstiski tiks paziņots visu potenciālo dalībnieku kolektīviem.

3. Dalībnieki, pieteikumi un izloze.

          Sacensības notiek divās vecuma grupās, atsevišķi zēniem un meitenēm:

2007.g.-2008.g. dzimušie zēni;

2007.g.-2008.g. dzimušās meitenes;

2009.g. dzimušie un jaunāki zēni;

2009.g. dzimušās un jaunākas meitenes;

LGTF aicina arī citu valstu sportistus piedalīties turnīrā. Spēlētāji, atkārtoti samaksājot par dalību ir tiesīgi piedalīties sacensībās divās vecuma grupās.

4. Izcīņas kārtība un noteikumi.

                Sacensības notiek saskaņā ar galda tenisa sacensību noteikumiem. Izcīņas kārtību noteiks sacensību tiesnesis izejot no pieteikušos dalībnieku skaita. Sacensību izloze notiek pēc LR reitinga, aprēķinātā uz sacensību brīdi, neņemot vērā piederību pie klubiem. Ārzemju spēlētājiem tiek ņemts vērā attiecīgo valstu reitings un iepriekšējo gadu sacensību rezultāti. Turnīra rezultāti tiek iekļauti LR reitingā ar koeficientu 0,25. Sacensības notiek līdz 3 uzvarētiem setiem. Sacensībās tiek noskaidrotas visas vietas.

5. Sacensību inventārs.

                Visas sacensības jāspēlē ar STIGA OPTIMUM 40+ 3-Star Polyball bumbiņām ko nodrošina “STIGA - LATVIJA”. Spēlētāju rakešu gumijām jābūt no ITTF atļauto gumiju saraksta. ITTF aktuālo autorizēto gumiju sarakstu var apskatīt šeit: https://ittf.cdnomega.com/eu/2019/05/LARC-2019A-FINAL.pdf

6. Finansiālie noteikumi.

            Visi izdevumi, kas saistīti ar naktsmītnēm, ēdināšanu un ceļa naudu ir uz komandējošo organizāciju vai pašu rēķina.

Sacensību dalībniekiem dalības maksa katrā kārtā vienā vecuma grupā – 6.00 EUR. Dalības naudu var iemaksāt skaidrā naudā sacensību vietā. Dalības naudai ir jābūt nomaksātai līdz izlozes sākumam attiecīgajā grupā, nenomaksāšanas gadījumā dalībnieks pie sacensībām netiks pielaists. 2009.gadā dzimušie un jaunāki spēlētāji var piedalīties sacensībās bez spēlētāju licences, ja startē tikai savā vecuma grupā. Pārējās grupās ir nepieciešama spēlētāja licence.

7. Vērtēšanas sistēma (kopvērtējums).

Par I vietu dalībnieks saņem 100 punktus, II – 80, III – 65, 4. – 55, 5. – 50, 6. – 45, 7. – 43, 8. – 42, 9. – 41, 10.- 40, ….. 48. – 2, 49. – 1, pārējās vietas saņem pa vienam ieskaites punktam.

Gadījumā, ja vieta netiek noskaidrota, tad punktus skaita kopā un dala uz divi. (Piemēram, ja netiek noskaidrota 5.-6. vieta, tad punktu skaitīšana notiek sekojoši – (50+45)/2=47,5).

Kopvērtējumā tiek skaitītas 4 kārtas. Uz kopvērtējuma balvām var pretendēt tie spēlētāji, kuri ir piedalījušies vismaz trīs sacensību kārtās. Noslēdzošajā VI kārtā pie vērtēšanas katrs dalībnieks saņem par 10 punktiem vairāk nekā iepriekšējās kārtās.

Gadījumā ja kopvērtējuma summa ir vienāda, tad ņem vērā vietu pēdējā kārtā.

                Gadījumā, ja pēdējā kārtā netiek izspēlēts par vietu, tad augstākās vietas ieguvēju nosaka lozējot. Kopvērtējumā un pēc katras kārtas atsevišķi vērtē visu četru grupu rezultātus.

                Ja dalībnieks sacenšas divās vecuma grupās sacensību dalībnieka rezultātu kopvērtējums tiek vērtēts tikai vecumam atbilstošā grupā.

8. Apbalvošana.

                Kopvērtējuma uzvarētāji (pirmo vietu ieguvēji) visās grupās tiek apbalvoti ar piemiņas kausiem. Kopvērtējuma uzvarētāji un 2-6 vietu ieguvēji visās grupās saņems balvas, par kurām parūpēsies “STIGA - LATVIJA”.

Katras kārtas uzvarētāji un 2-4 vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar sacensību rīkotāja sarūpētam balvām.

9. Papildus noteikumi.

  • Katras kārtas organizatoram jāpublicē mājas lapās un jānosūta potenciālajiem turnīra dalībniekiem savas kārtas Nolikumu divas nedēļas pirms kārtas norises;
  • Katras kārtas organizatoram jāiesniedz LGTF sacensību rezultātus atbilstoši reitinga nolikumam (pievienojot dalībnieku sarakstu ar dzimšanas datiem).
  • Katras sacensību kārtas organizētāji nodrošina sporta zāli, kvalitatīvus tīkliņus un galdus.
  • Katram sacensību kārtas organizētājam ir jāvienojas ar kopvērtējuma galveno tiesnesi par kārtas tiesnesi un jāapmaksā tiesneša darbs;
  • Visas papildus izmaksas, izņemot kopvērtējuma balvu fondu uz katras kārtas organizatora rēķina. Katras kārtas organizators var rēķināties ar 80% no attiecīgā kārtā iekasētajām dalības naudām;
  • Katras kārtas organizatoram ir jāatspoguļo kārtas norisi centrālajā un novadu presē iespēju robežās reklamējot inventāra ražotāju STIGA.
  • Katras kārtas organizatoriem jānosūta LGTF foto un rakstiskos materiālus (savas kārtas Nolikumu) pirms un pēc attiecīgās kārtas organizēšanas ievietošanai www.lgtf.lv un www.galdateniss.lv. Apbalvošanas ceremonijas fotogrāfijām ir jābūt uz STIGA banneru fona.
  • Par sacensību norisi ir jāinformē arī attiecīgās pilsētas vispārizglītojošās skolas.
  • Šajā pasākumā tiks fotografēts un filmēts. Piedaloties šajā pasākumā, vai piesakot dalībai pasākumā savus bērnus, jūs piekrītat, ka var tikt uzņemtas jūsu, vai jūsu bērnu bildes vai ierakstīts video, audio materiāls ar jūsu, vai jūsu bērnu dalību. Visus šos materiālus pasākuma organizators vai organizatora sadarbības partneri var izmantot elektroniskā un drukātā veidā mēdijos, sociālajos mēdijos un web lapās, pasākuma publicitātei un atpazīstamības veicināšanai.

Nolikums apstiprināts LGTF Valdes sēdē 2019.gada 10.septembrī.

Nolikums izsūtīts visiem LGTF kolektīvajiem biedriem.

 

Informācija par Latvijas Galda tenisa federāciju LGTF mājas lapās

www.lgtf.lv un www.galdateniss.lv