2019. gada 24. marts
Izidors, Kazimirs
Sākums turn.nosaukums Pilsēta Valsts Koefic.Atbildīgais
24.03.2018 Jēkabpils 42.atklātais Lieldienu turnīrs galda tenisā,vīrieši Jēkabpils LAT 0.50 Baiba Grasa, t.2632112

APSTIPRINU

Jēkabpils sporta centra

direktora vietniece

A.Jakubovska

 

2018.gada 15.februārī

 

 

NOLIKUMS

 

Jēkabpils 42.atklātajam Lieldienu turnīram

galda tenisā

 

Mērķis un uzdevumi.

  1. Popularizēt galda tenisu iedzīvotāju vidū.
  2. Veicināt spēlētāju meistarības izaugsmi.
  3. Noskaidrot labākos spēlētājus (-as).

 

Laiks un vieta. Turnīrs notiek 2018.gada 24.martā, plkst. 10:00 Jēkabpils sporta namā, Brīvības ielā 2j.

 

Dalībnieki. Turnīrā piedalās Jēkabpils pilsētas, Latvijas un citu valstu galda tenisisti un tenisistes bez vecuma ierobežojuma.

Sacensību dalībniekiem vīriešu un sieviešu grupās ir jābūt samaksātai aktuālās sezonas LGTF licencei un vīriešu un sieviešu turnīra rezultāti tiks iekļauti Latvijas Galda tenisa federācijas reitingā ar koeficientu 0,5.

Par veselības stāvokli atbild pats dalībnieks.

Par bērnu veselības stāvokli atbild viņu vecāki vai personas, kas viņus pavada.

Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju izmantošanai sacensību publiskajos materiālos.

 

Vadība. Turnīru organizē Jēkabpils sporta centrs sadarbībā ar (reģ.Nr.90000024205) sadarbībā ar Latvijas Galda tenisa federāciju (reģ.Nr.40008023618) un SK ,,Jēkabpils Lūši” (reģ.Nr.40008213503).

Sacensības vada Jēkabpils sporta centra apstiprināta tiesnešu kolēģija.

Atbildīgais par čempionāta norisi sacensību direktors Māris Jaudzems (mob.t.26391609).

 

Izcīņas kārtība. Turnīrs ir individuāls. Spēles risinās līdz 3 setu uzvarai atbilstoši Starptautiskās galda tenisa federācijas noteikumiem.

Par uzvaru dalībnieks saņem - 2 punktus;

Par zaudējumu - 1 punktu;

Par zaudējumu nespēlētā vai nepabeigtā spēlē - 0 punktu.

Izcīņas kārtību nosaka galvenais tiesnesis atkarībā no dalībnieku skaita.

 

Vērtēšana. Vietu sadalījumu nosaka pēc izcīnīto punktu skaita. Ja 2 vai vairākiem dalībniekiem punktu summa ir vienāda, tad vietas sadala pēc:

1) savstarpējās spēles rezultāta;

2) uzvarēto un zaudēto setu attiecības savstarpējās spēlēs;

3) uzvarēto un zaudēto setu attiecības visās spēlēs.

 

 

Rezultātus izvērtē sekojošās grupās:

  • vīrieši, sievietes 2001.-1957.g.dz.; /sievietes spēlē vīriešu konkurencē un vietu sadalījumu nosaka pēc izcīnītas vietas kopvērtējumā/
  • veterāni, veterānes 1958.g.dzim. un agrāk;
  • zēni, meitenes- 2002.g.dzim. un vēlāk;

 

Apbalvošana. 1.-3.vietu ieguvējus visās grupās apbalvo ar kausiem un diplomiem.

 

Inventārs. Sacensību organizatori nenodrošina sacensības ar galda tenisa bumbām, strīdu gadījumā prioritāti nosaka lozējot.

 

Pieteikumi. Dalība turnīrā obligāti jāpiesaka ne vēlāk kā līdz 21.03.2018. plkst. 24:00, pietikumu sūtot uz e-pastu latgtf@latnet.lv, norādot vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus un pārstāvēto klubu (ja tāds ir).

 

Finansēšana. Ar apbalvošanu un čempionāta rezultātu apkopošanas programmas izmaksām saistītos izdevumus sedz Jēkabpils sporta centrs. Tiesnešu darba apmaksu sedz SK ,,Jēkabpils Lūši”.

Dalības maksa EUR 5.00, Jēkabpils pilsētas sportistiem EUR 3.00. (Dalības maksā ietilpst ēdināšana). Piesakoties sacensību dienā dalības maksa EUR 10.00. Ceļa izdevumus sedz komandējošā organizācija vai paši dalībnieki.