2019. gada 24. marts
Izidors, Kazimirs
Sākums turn.nosaukums Pilsēta Valsts Koefic.Atbildīgais
31.03.2018 Latvijas 2017./2018.gada sezonas jaunatnes STIGA kauss, V posms,2000.gads un jaunāki zēni Liepāja LAT 0.50 LGTF ;

LATVIJAS GALDA TENISA FEDERĀCIJA

 

N O L I K U M S

 

Latvijas 2017./2018.gada sezonas jaunatnes STIGA kausa izcīņas sacensībām, V kārta

 

1. Vadība.

            Latvijas jaunatnes STIGA kausa izcīņas sacensības organizē Latvijas Galda tenisa federācija kopā ar sacensību galveno sponsoru “STIGA – Latvija”. Atbildīgais par norisi V kārtā – Rasma Freiberga, t.29886298, galvenais tiesnesis Māris Freibergs, t.25804387.

 

2. Laiks un vieta.

            V kārtas sacensības notiks: 31.03.2018, Liepājā, Liepājas Olimpiskajā centrā, Brīvības ielā 39.

 

3. Dalībnieki, pieteikumi un izloze.

          Sacensības notiek sešās grupās zēniem un meitenēm:

2000.g.-2002.g. dzimušie zēni; Sākums 11:00

2000.g.-2002.g. dzimušās meitenes; Sākums 11:00

2006.g. dzimušie un jaunāki zēni; Sākums 13:00

2006.g. dzimušās un jaunākas meitenes; Sākums 13:00

2003.g.-2005.g. dzimušie un jaunāki zēni; Sākums 15:00

2003.g.-2005.g. dzimušās un jaunākas meitenes; Sākums 15:00

Sacensības iesācējiem, 2003.gadā dzimušiem un jaunākiem zēniem un meitenēm kopā, kas nav LGTF reitingā; Sākums 11:00.

Lai vienkāršotu sacensību sagatavošanas procesu, izlozi, un neaizkavētu sacensību sākumu, vārdiskos pieteikumus jāiesniedz līdz 28.martam (ieskaitot), nosūtot tos uz e-pastu: latgtf@latnet.lv.

LGTF aicina arī citu valstu sportistus piedalīties turnīrā, izņemot sacensības spēlētājiem bez reitinga.

            Dalībniekiem, kas sacensībās startē pirmo reizi pieteikumam jāpievieno pases kopija, vai (ja nav pases) dzimšanas apliecības kopija. Pieteikumos jāuzrāda arī dalībnieku dzimšanas dati.

 

4. Izcīņas kārtība un noteikumi.

            Sacensības notiek saskaņā ar galda tenisa sacensību noteikumiem. Sacensības iespēju robežās notiek pēc divmīnusa sistēmas līdz 3 uzvarētiem setiem. Izņēmums var būt sacensības iesācēju grupā, kur izcīņas kārtību noteiks sacensību tiesnesis izejot no pieteikušos dalībnieku skaita. Ja ir neliels dalībnieku skaits – tad visās grupās var tikt pielietota cita izspēles kārtība. Sacensību izloze notiek pēc LR reitinga uz 01.03.2018. neņemot vērā piederību pie klubiem. Ārzemju spēlētājiem tiek ņemts vērā attiecīgo valstu reitings un iepriekšējo gadu sacensību rezultāti. Turnīra rezultāti tiek iekļauti LR reitingā, grupas 2000.g.-2002.g.dzimušie un 2003.g.-2005.g.dzimušie ar koeficientu 0,5, bet grupas 2006.g. dzimušie un jaunāki – ar koeficientu 0,25. Sacensības iesācējiem netiek iekļautas LGTF reitingā un tiek spēlētas vienā grupā (zēni un meitenes kopā). Sacensībās tiek noskaidrotas visas vietas.

 

5. Sacensību inventārs.

            Visas sacensības jāspēlē ar STIGA OPTIMUM 40+ 3-Star Polyball bumbiņām ko nodrošina “STIGA - LATVIJA”. Spēlētāju rakešu gumijām (izņemot iesācēju grupu) jābūt no ITTF atļauto gumiju saraksta. ITTF aktuālo autorizēto gumiju sarakstu var apskatīt šeit: https://d3mjm6zw6cr45s.cloudfront.net/2017/10/LARC_2017B.pdf

 

6. Finansiālie noteikumi.

            Visi izdevumi, kas saistīti ar naktsmītnēm, ēdināšanu un ceļa naudu ir uz komandējošo organizāciju vai pašu rēķina.

Sacensību dalībniekiem dalības maksa – 6.00 EUR katrā grupā. Iesācēju grupā – bezmaksas. Dalības naudu var iemaksāt skaidrā naudā sacensību vietā vai iepriekš piesakot rēķinu. Dalības naudai ir jābūt nomaksātai līdz izlozes sākumam attiecīgajā grupā, nenomaksāšanas gadījumā dalībnieks pie sacensībām netiks pielaists. Spēlētāji visās grupās var piedalīties sacensībās bez spēlētāju licences.

 

7. Vērtēšanas sistēma.

Par I vietu dalībnieks saņem 100 punktus, II – 80, III – 65, 4. – 55, 5. – 50, 6. – 45, 7. – 43, 8. – 42, 9. – 41, 10.- 40, ….. 48. – 2, 49. – 1, pārējās vietas saņem pa vienam ieskaites punktam.

Gadījumā, ja vieta netiek noskaidrota, tad punktus skaita kopā un dala uz divi. (Piemēram, ja netiek noskaidrota 5.-6. vieta, tad punktu skaitīšana notiek sekojoši – (50+45)/2=47,5).

 

8. Apbalvošana.

Kārtas uzvarētāji un 2-4 vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar firmas “STIGA” sporta inventāru.

Iesācēju turnīra 1.-4.vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar firmas “STIGA” sporta inventāru un produkciju.

 

Informācija par Latvijas Galda tenisa federāciju LGTF mājas lapās:

www.lgtf.lv un www.galdateniss.lv

 


 

Apstiprināts:                                                                                                        Saskaņots:

 

 

LGTF valdes sēdē                                                                                              “STIGA - LATVIJA”

 

05.09.2017.g.                                                                                                       pārstāvis

 

LGTF prezidente

_________________                                                                                        ____________________

 

Ina Jozepsone                                                                                                     L.Falkenšteins

 

LATVIJAS GALDA TENISA FEDERĀCIJA

 

N O L I K U M S

 

Latvijas 2017./2018.gada sezonas jaunatnes STIGA kausa izcīņas sacensībām

 

 

1. Vadība.

                Latvijas jaunatnes STIGA kausa izcīņas sacensības organizē Latvijas Galda tenisa federācija kopā ar sacensību galveno sponsoru “STIGA – Latvija”. Atsevišķās tūres rīko Latvijas galda tenisa klubi un sadarbības partneri, kas deva savu piekrišanu LGTF, un vada to pieaicināts galvenais tiesnesis. Kopvērtējuma galvenais tiesnesis Jānis Zicāns.

2. Laiks un vieta.

                Sacensības notiek sešās kārtās. Kopvērtējumā tiek vērtētas 4 labāko kārtu rezultāti. Uz kopvērtējuma balvām var pretendēt tie spēlētāji, kuri ir piedalījušies vismaz trijās sacensību kārtās. Sacensības notiks:

I.kārta – 30.09.2017. Birzgalē, Birzgales pamatskolas sporta zālē, Skolas ielā 1, atbildīgais Nauris Mazjānis, t.26211751;

II.kārta – 21.10.2017., Rīgā, Rīgas O.Kalpaka daiļamatu pamatskolas sporta zālē, Skrindu ielā 1, atbildīgais Genādijs Kartuzovs, t.26043582, sacensības apvienotas ar Rīgas 3.BJSS Draudzības kausa izcīņu;

III.kārta – 16.12.2017., Alojā, Ausekļa vidusskolas sporta zālē, Ausekļa ielā 1, atbildīgais Artis Golubovs, t.26461572;

IV.kārta – 27.01.2018., Salaspilī, Salaspils novada pašvaldības iestādē „Salaspils sporta nams”, Smilšu ielā 1, Salaspilī, atbildīgais Vadims Berežkovs, t.29233960;

V.kārta – 31.03.2018., Liepājā, Liepājas Olimpiskajā centrā, Brīvības ielā 39, atbildīgā Rasma Freiberga, t.29886298;

VI.kārta – 19.05.2018., Rīgā, Rīgas O.Kalpaka daiļamatu pamatskolas sporta zālē, Skrindu ielā 1, atbildīgais Genādijs Kartuzovs, t.26043582,

Sacensību sākums plkst.10.00. Lai vienkāršotu sacensību sagatavošanas procesu, izlozi, un neaizkavētu sacensību sākumu, vārdiskos pieteikumus jāiesniedz 3 dienas iepriekš, nosūtot tos uz e-pastu: latgtf@latnet.lv. Izloze visām grupām, izņemot bez reitinga, tiks veikta nākamā dienā pēc visu pieteikumu saņemšanas. Dalībniekiem, kas sacensībās startē pirmo reizi pieteikumam jāpievieno pases kopija, vai (ja nav pases) dzimšanas apliecības kopija. Pieteikumos jāuzrāda arī dalībnieku dzimšanas dati. Pieteikties sacensībām iesācējiem var sacensību vietā, ne vēlāk kā 30 min. pirms sacensību sākuma.

Kārtu norises laiks un vieta ārkārtējas nepieciešamības dēļ var tik mainīti, par ko rakstiski tiks paziņots visu potenciālo dalībnieku kolektīviem.

3. Dalībnieki, pieteikumi un izloze.

          Sacensības notiek sešās grupās zēniem un meitenēm:

2000.g.-2002.g. dzimušie zēni;

2000.g.-2002.g. dzimušās meitenes;

2003.g.-2005.g. dzimušie un jaunāki zēni;

2003.g.-2005.g. dzimušās un jaunākas meitenes;

2006.g. dzimušie un jaunāki zēni;

2006.g. dzimušās un jaunākas meitenes;

Katrā kārtā tiek sarīkotas sacensības arī iesācējiem, 2003.gadā dzimušiem un jaunākiem zēniem un meitenēm kopā, kas nav LGTF reitingā, bet kuriem jābūt personīgam galda tenisa inventāram (raketēm). Spēlētājs vienā kārtā var startēt tikai vienā vecuma grupā.

LGTF aicina arī citu valstu sportistus piedalīties turnīrā, izņemot sacensības spēlētājiem bez reitinga.

 

 

 

4. Izcīņas kārtība un noteikumi.

                Sacensības notiek saskaņā ar galda tenisa sacensību noteikumiem. Sacensības notiek pēc divmīnusa sistēmas. Izņēmums var būt sacensības iesācēju grupā, kur izcīņas kārtību noteiks sacensību tiesnesis izejot no pieteikušos dalībnieku skaita. Sacensību izloze notiek pēc LR reitinga, aprēķinātā uz sacensību brīdi, neņemot vērā piederību pie klubiem. Ārzemju spēlētājiem tiek ņemts vērā attiecīgo valstu reitings un iepriekšējo gadu sacensību rezultāti. Turnīra rezultāti tiek iekļauti LR reitingā, grupas 2000.g.-2002.g.dzimušie un 2003.g.-2005.g.dzimušie ar koeficientu 0,5, bet grupas 2006.g. dzimušie un jaunāki – ar koeficientu 0,25. Sacensības iesācējiem netiek iekļautas LGTF reitingā un tiek spēlētas vienā grupā (zēni un meitenes kopā). Sacensības notiek līdz 3 uzvarētiem setiem. Sacensībās tiek noskaidrotas visas vietas.

5. Sacensību inventārs.

                Visas sacensības jāspēlē ar STIGA OPTIMUM 40+ 3-Star Polyball bumbiņām ko nodrošina “STIGA - LATVIJA”. Spēlētāju rakešu gumijām (izņemot iesācēju grupu) jābūt no ITTF atļauto gumiju saraksta. ITTF aktuālo autorizēto gumiju sarakstu var apskatīt šeit: http://www.old.ittf.com/stories/pictures/LARC_2017A_no_annex.pdf

6. Finansiālie noteikumi.

            Visi izdevumi, kas saistīti ar naktsmītnēm, ēdināšanu un ceļa naudu ir uz komandējošo organizāciju vai pašu rēķina.

Sacensību dalībniekiem dalības maksa katrā kārtā– 6.00 EUR. Iesācēju grupā – bezmaksas. Dalības naudu var iemaksāt skaidrā naudā sacensību vietā. Dalības naudai ir jābūt nomaksātai līdz izlozes sākumam attiecīgajā grupā, nenomaksāšanas gadījumā dalībnieks pie sacensībām netiks pielaists. Spēlētāji visās grupās var piedalīties sacensībās bez spēlētāju licences.

7. Vērtēšanas sistēma (kopvērtējums).

Par I vietu dalībnieks saņem 100 punktus, II – 80, III – 65, 4. – 55, 5. – 50, 6. – 45, 7. – 43, 8. – 42, 9. – 41, 10.- 40, ….. 48. – 2, 49. – 1, pārējās vietas saņem pa vienam ieskaites punktam.

Gadījumā, ja vieta netiek noskaidrota, tad punktus skaita kopā un dala uz divi. (Piemēram, ja netiek noskaidrota 5.-6. vieta, tad punktu skaitīšana notiek sekojoši – (50+45)/2=47,5).

Kopvērtējumā tiek skaitītas 4 kārtas. Uz kopvērtējuma balvām var pretendēt tie spēlētāji, kuri ir piedalījušies vismaz trijās sacensību kārtās. Noslēdzošajā VI kārtā pie vērtēšanas katrs dalībnieks saņem par 20 punktiem vairāk nekā iepriekšējās kārtās. Sacensības iesācējiem netiek vērtētas kopvērtējumā.

Gadījumā ja kopvērtējuma summa ir vienāda, tad ņem vērā vietu pēdējā kārtā.

                Gadījumā, ja pēdējā kārtā netiek izspēlēts par vietu, tad augstākās vietas ieguvēju nosaka lozējot. Kopvērtējumā un pēc katras kārtas atsevišķi vērtē visu sešu grupu rezultātus.

8. Apbalvošana.

            Kopvērtējuma uzvarētāji (pirmo vietu ieguvēji) visās grupās tiek apbalvoti ar piemiņas kausiem. Kopvērtējuma uzvarētāji un 2-6 vietu ieguvēji visās grupās saņems balvas, par kurām parūpēsies LGTF.

Katras kārtas uzvarētāji un 2-4 vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar firmas “STIGA” sporta inventāru un produkciju.

Iesācēju turnīra 1.-4.vietu ieguvēji katrā kārtā tiks apbalvoti ar firmas “STIGA” sporta inventāru un produkciju.

9. Papildus noteikumi.

  • Katras kārtas organizatoram jāpublicē mājas lapās un jānosūta potenciālajiem turnīra dalībniekiem savas kārtas Nolikumu divas nedēļas pirms kārtas norises;
  • Katras kārtas organizatoram jāiesniedz LGTF sacensību rezultātus atbilstoši reitinga nolikumam (pievienojot dalībnieku sarakstu ar dzimšanas datiem).
  • Katras sacensību kārtas organizētāji nodrošina sporta zāli, kvalitatīvus tīkliņus un galdus.
  • Katram sacensību kārtas organizētājam ir jāvienojas ar kopvērtējuma galveno tiesnesi par kārtas tiesnesi un jāapmaksā tiesneša darbs;
  • Visas papildus izmaksas, izņemot balvu fondu uz katras kārtas organizatora rēķina. Katras kārtas organizators var rēķināties ar 80% no attiecīgā kārtā iekasētajām dalības naudām;
  • Katras kārtas organizatoram ir jāatspoguļo kārtas norisi centrālajā un novadu presē iespēju robežās reklamējot inventāra ražotāju STIGA.
  • Katras kārtas organizatoriem jānosūta LGTF foto un rakstiskos materiālus (savas kārtas Nolikumu) pirms un pēc attiecīgās kārtas organizēšanas ievietošanai www.lgtf.lv un www.galdateniss.lv. Apbalvošanas ceremonijas fotogrāfijām ir jābūt uz STIGA banneru fona.
  • Par sacensību norisi ir jāinformē arī attiecīgās pilsētas vispārizglītojošās skolas.

Nolikums apstiprināts LGTF Valdes sēdē 2017.gada 5.septembrī.

Nolikums izsūtīts visiem LGTF kolektīvajiem biedriem.

 

Informācija par Latvijas Galda tenisa federāciju LGTF mājas lapās

www.lgtf.lv un www.galdateniss.lv