2019. gada 24. marts
Izidors, Kazimirs
Sākums turn.nosaukums Pilsēta Valsts Koefic.Atbildīgais
17.03.2018 LR komandu čempionāts, 2017./2018.gadu sezona, III sabraukums augstākā līga vīrieši Aloja LAT 2.00 LGTF ;

LATVIJAS GALDA TENISA FEDERĀCIJA

 

N O L I K U M S

 

Latvijas Republikas 2017.-2018.gadu sezonas komandu čempionātam galda tenisā

 

1. Vadība.

Latvijas Republikas 2017.-2018.gadu sezonas komandu čempionātu organizē Latvijas Galda tenisa federācija un to vada LGTF valdes apstiprināts galvenais tiesnesis un nozīmētie tiesneši sacensību norises vietās. Uzraudzību, strīdus u.c. konfliktsituācijas izskata LGTF valde.

 

2. Laiks un vieta.

 Sacensības notiks LGTF sacensību kalendārā norādītos laikos

  1. 28.-29.10.2017   (Kuldīga-Piltenes iela 25)
  2. 9.-10.12.2017     (Aizkraukle-Lāčplēša iela 21)
  3. 17.-18.03.2018   (Aloja-Ausekļa iela 1) + otra zāle
  4. 12.-13.05.2018   (Rīga-Skrindu iela 1)

3. Dalībnieki un pieteikumi.

Čempionāts notiks atsevišķi vīriešu un sieviešu komandām. Tajā varēs piedalīties tikai LGTF kolektīvo biedru komandas (izņemot TAUTAS LĪGĀS). Jābūt samaksātām LGTF biedru naudām par 2017.gadu un (2018.gada sākumā) arī par 2018.gadu, dalības naudām un naudām par spēlētāju licencēm. Katrā komandā (gan vīriešiem, gan sievietēm) jābūt vismaz 4 dalībniekiem, maksimālais dalībnieku skaits – 8 (kā vīriešiem, tā arī sievietēm). Katrs LGTF kolektīvais biedrs var pieteikt vairākas komandas (kā vīriešiem, tā sievietēm). Komandu nosaukumā var būt komandu sponsorējošā uzņēmuma vai organizācijas, kā arī ģeogrāfiskās vietas, vai arī kāds cits nosaukums, taču pieteikumu komandas dalībai čempionātā var iesniegt tikai oficiāli reģistrēti LGTF biedri. Katrā komandā var pieteikt ne vairāk kā divus (labojums - trīs spēlētājus, kas pieņemts valdes sēdē 2017. gada 17.oktobrī sportistus, un kuri nav attiecīgā LGTF kolektīvā biedra individuālie biedri.izņemot ārzemniekus,kuri pieteikumā var būt ne vairāk kā divi. Šo sportistu startam Latvijas komandu čempionātā ir nepieciešamas rakstiskas atļaujas no viņu LGTF kolektīvā biedra, ja attiecīgais kolektīvais biedrs arī piesaka savu komandu.

Pēc pieteikumu beigu termiņa iespējams pieteikt papildus spēlētājus (izņemot pēdējās divas TAUTAS LĪGAS), kuri nav augstāki reitingā par attiecīgās līgas spēcīgāko spēlētāju uz pieteikšanās termiņa beigām, samaksājot par to 300.00 EUR par katru ārzemju spēlētāju un 200.00 EUR par katru Latvijas spēlētāju, bet sievietēm 100.00 EUR par spēlētāju.

Papildus pieteikuma beigu termiņš 2018.gada 12.maijs pl.10.00

Finālposmā, no pieteiktiem līdz pieteikumu beigu termiņa, var piedalīties tikai tie spēlētāji, kuri ir piedalījušies vismaz vienā no iepriekšējiem sabraukumiem, izņemot tos spēlētājus, kuri tiek pieteikti par papildus maksu.

Pēc pieteikumu termiņa beigām komanda nevar atsaukt savu dalību komandu čempionātā, izņemot atsevišķus gadījumus pēc LGTF valdes lēmuma.

Spēlētājiem (vīriešiem) ar reitingu sākot no 150.vietas (uz 2017.gada 1.septembri) un zemāk atļauts organizēt komandas bez piederības kādam noteiktam LGTF kolektīvajam biedram, veidojot t.s. TAUTAS LĪGU/GAS, kurā spēles tiks organizētas pēc vispārējiem komandu čempionāta principiem. TAUTAS LĪGĀ/GĀS vīriešiem netiek prasīta arī LGTF kolektīvo biedru naudas nomaksa.

LR komandu čempionātā vīriešiem un sievietēm var startēt tikai sportisti, kuriem ir 2017./2018.gada LGTF spēlētāju licence, tā jāiegādājas arī ārzemju spēlētājiem. Drīkst pieteikt arī citu valstu spēlētājus, kuriem reitinga punkti tiks aprēķināti pielīdzinot to ieņemto vietu savas valsts reitingā attiecīgai vietai LGTF reitingā, reizinot punktus ar koeficientu 1,5.

Atkarībā no katras komandas 3 labāko spēlētāju reitingu summas uz 2017.gada 1.septembri komandas tiks sadalītas attiecīgajās līgās. Līgu sadalījumu noteiks LGTF valde pēc visu pieteikumu saņemšanas. Ja komandas 3 labākie spēlētāji ir veterāni 50+, (sezonas laikā, no 01.09.2017. līdz 01.06.2018.), un ja šī komanda pēc punktu summas iekļuvusi Augstākajā līgā, tai atļauts spēlēt līgu zemāk (jāiesniedz iesniegums LGTF). Uz katru sabraukumu augstākās līgās var pieteikt vienu spēlētāju no šī paša kolektīvā biedra zemākas līgas komandas, ja tas LGTF reitingā uz 2017.gada 1.oktobri nav augstāk par trešo pieteikto komandas dalībnieku. Pieteiktajiem spēlētājiem ir jārēķinās ar to, ka Latvijas Republikas 2017.-2018.gada komandu čempionāta laikā ir iespējama dopinga kontrole.

Spēlētāji, kuri startē ārvalstīs, drīkst spēlēt LR 2017.-2018.gada sezonas komandu čempionātā, uzņemoties atbildību sava ārzemju kluba priekšā.

Pieteikumus uz klāt pieliktās veidlapas (mašīnrakstā vai drukātiem burtiem, dzimšanas dati obligāti) katrai no komandām atsevišķi jānosūt līdz 2017.gada 01.oktobrim ieskaitot uz LGTF e-pastu latgtf@latnet.lv. Pieteikumā jānorāda no kura kolektīvā biedra komanda pieteikta, komandas pārstāvja (kapteiņa) vārds un uzvārds, telefona numurs, e-pasts, kā arī adrese (ar pasta indeksu), uz kuru izsūtīt rēķinu par dalības maksu. Ja dalības maksu pārskaitīs kāda cita organizācija (piemēram, sponsors vai pašvaldība), nepieciešams atspoguļot to pieteikumā. Pieteikumu veidlapas būs iespējams saņemt, ja nosūtīsiet lūgumu uz LGTF e-pasta adresi .

 

4. Izcīņas kārtība un noteikumi.

Komandu čempionāta spēles tiks rīkotas 4 sabraukumos, 2.punktā noteiktos datumos. Katra komandu čempionāta spēle starp divām komandām notiek pie viena galda, izņēmums var būt tikai pēdējā vienspēle, ja spēle pēc laika aizkavē citas komandu spēles. Katrai komandai jānodrošina vismaz 1 punktu skaitīšanas tiesnesis. Katrā sabraukumā katra komanda izspēlē ne vairāk kā 4 komandu spēles. Izņēmumi var būt TAUTAS LĪGĀ/GĀS. Uz katru atsevišķu komandu spēli var pieteikt ne vairāk kā vienu (no diviem iespējamiem) ārzemniekiem, kuri nav attiecīgā LGTF kolektīvā biedra individuālie biedri.

Katra atsevišķa komandu spēle sastāvēs no 7 spēlēm sekojošā kārtībā: A-Y, B-X, C-Z, dubultspēle, A-X, C-Y, B-Z,. Dubultspēli drīkst spēlēt ceturtais komandas dalībnieks, kurš nespēlē individuālās spēles. Uzvarēs komanda, kas pirmā izcīnīs 4 uzvaras. Atlikušās spēles netiks izspēlētas.

Sievietes augstākā, vīrieši augstākā, vīrieši 1. , 2. , 3. līga, kā arī vīrieši 1.tautas līga sacensības notiek divos apļos. Pēc divu apļu izspēles būs playoff. Pirmās četras vietas pēc divu apļu izspēles spēlēs par pirmajām četrām vietām, 1.-4. un 2.-3.,pēc tam fināls un spēle pa 3 vietu. No piektās līdz astotais vietai būs otrs fināls, 5.-8. un 6.-7.  vieta spēlēs pusfinālus, tad uzvarētāju spēle pa 5. vietu un zaudētāju spēlēs no šiem pāriem par 7. vietu.
2.tautas līga spēlēs vienu izspēļu  apli , un finālosmā būs playoff, kur visām komandām būs iespēja iegūt 1 vietu. Spēcīgākās komandas pēc grupu turnīra beigām tiks izsētas.

Spēlētāju maiņa tiks atļauta tikai uz citu komandu sacensību. Par uzvaru komandu sacensībā komanda iegūs 2 punktus, par zaudējumu – 1 punktu, par neierašanos – 0 punktu. Vienāda punktu skaita gadījumā augstāko vietu noteiks ņemot vērā rādītājus sekojošā secībā: komandu spēļu attiecība, individuālo spēļu attiecība, kopējo izspēlēto setu attiecība, vinnēto/zaudēto punktu attiecība.Visas sacensības notiks līdz trim uzvarētiem setiem. Uz katru komandu sacensību jābūt vismaz 2 dalībniekiem, savādāk komandai tiek ieskaitīts zaudējums, ja izspēlētas mazāk kā 50 % komandu sacensību, iepriekšējo spēļu rezultāti tiks anulēti un, pēc LGTF valdes lēmuma, var tikt noteikts naudas sods līdz 100.00 EUR. Par komandas neierašanos uz jebkura posma sacensībām pēc LGTF valdes lēmuma var tik noteikts naudas sods līdz 100.00 EUR. Līdz soda naudas nomaksai tiek apturēta LGTF kolektīvā biedra visu individuālo biedru dalība LGTF rīkotajās sacensībās.

Pārējie čempionāta izcīņas noteikumi saskaņā ar galda tenisa sacensību vispārējiem noteikumiem.

Atsevišķas komandu spēles var tikt filmētas un pārraidītas video formātā interneta tiešraidē. Interneta tiešraides vietne tiks paziņota atsevišķi pirms katra komandu čempionāta sabraukuma LGTF mājas lapā internetā – www.lgtf.lv kā arī www.galdateniss.lv.

 

5. Sacensību inventārs.

Spēlētāju rakešu gumijām jābūt no ITTF atļauto gumiju saraksta. Uzrakstiem uz rakešu gumijām jābūt salasāmiem, lai tās varētu identificēt. Gadījumā, ja spēlētāji vienojas, var spēlēt ar jebkurām bumbām, bet par sacensību oficiālām bumbām Augstākajai līgai un sievietēm tiek uzskatītas 40 mm baltas Nittaku Premium 40+ 3***, pārējām līgām Xushaofa 40+ 3*** bumbas. Katras kārtas rīkotājs nodrošina kvalitatīvus galda tenisa galdus. Vienas komandas spēlētājiem jāspēlē vienādos kreklos. Par šī noteikuma nepildīšanu piemēro naudas sodu līdz 50.00 EUR.

Ar citām gumijām, kuras nav ITTF autorizēto gumiju sarakstā, bet atbilst galda tenisa pamatnoteikumiem, atļauts spēlēt dalībniekiem, kuri LGTF reitingā uz 2017.gada 1.oktobri nav 150 labāko sieviešu un 300 labāko vīriešu skaitā. ITTF aktuālo autorizēto gumiju sarakstu var apskatīt šeit: http://www.old.ittf.com/stories/pictures/LARC_2017A_no_annex.pdf

 

6. Finansiālie noteikumi.

Visi izdevumi, kas saistīti ar naktsmītnēm, ēdināšanu, ceļa naudu, uz komandējošo organizāciju vai pašu spēlētāju rēķina. Katras komandas pienākums ir katrā posmā nodrošināt vienu tiesnesi pie galda. Tiesnesis var būt arī no spēlētāju skaita. Ja kādai komandai nav tiesneša, par to savlaicīgi (2 dienas iepriekš) jāpaziņo sacensību rīkotājiem, garantējot tiesneša apmaksu – 20.00 EUR. Ja paziņots tiek vēlāk, tad apmaksa ir 40.00 EUR.

Dalības nauda visās līgās vīriešu un sieviešu komandām – 120.00 EUR. No dalības naudas ir atbrīvotas komandas, kuru sponsors ir ziedojis LGTF vismaz 300.00 EUR par vienu komandu LGTF Statūtos paredzēto mērķu īstenošanai. Dalības nauda saskaņā ar saņemto rēķinu jāpārskaita vai jāiemaksā skaidrā naudā. LGTF norēķinu kontā Nr.LV97PRTT0256016536000, LGTF reģistrācijas Nr.:40008023618 AS „PrivatBank” (kods PRTTLV22) Rīgā, tās filiālēs vai jebkurā citā bankā līdz 2017. gada 20.oktobrim. Biedra naudai par 2018.gadu jābūt nomaksātām līdz 2018.gada 17.martam. Dalības naudas un LGTF biedru naudas par 2017.gadu nenomaksāšanas gadījumā komandas pie sacensībām netiks pielaistas. Ja netiks nomaksāta biedru nauda par 2018.gadu, komanda netiks pielaista pie pēdējām divām sabraukuma spēlēm. Atsevišķos gadījumos LGTF valde patur tiesības pielaist komandu pie sacensībām vienojoties par apmaksas termiņiem.

 

7. Apbalvošana.

Komandas, pirmo trīs vietu ieguvējas tiks apbalvotas ar kausiem un naudas balvām, komandas spēlētāji ar piemiņas medaļām. Augstākās līgas uzvarētāji vīriešu komandu konkurencē izcīna tiesības un to pienākums ir pārstāvēt Latviju draudzības spēlēs (jā tādas tiks organizētas) starp klubu komandām, kas uzvarēja 2017.-2018.gada klubu komandu čempionātos Igaunijā, Lietuvā un Somijā. Ceļa izdevumus un uzturēšanās izdevumus (vai organizēšanas, ja sacensības notiks Latvijā) segs LGTF.

Nolikums apstiprināts LGTF valdes sēdē 2017.gada 8.augustā.

Nolikums izsūtīts visiem LGTF kolektīvajiem biedriem.

 

 

Informācija par Latvijas Galda tenisa federāciju LGTF mājas lapā

www.lgtf.lv , un www.galdateniss.lv