2019. gada 24. marts
Izidors, Kazimirs
Sākums turn.nosaukums Pilsēta Valsts Koefic.Atbildīgais
10.03.2018 LR 2018.gada jaunatnes meistarsacīkstes "B" grupā (2003.g.dz. un jaunāki), zēni LAT 0.50 LGTF ;

LATVIJAS GALDA TENISA FEDERĀCIJA

N O L I K U M S

 

Latvijas 2018.gada jaunatnes meistarsacīkstēm galda tenisā vidējā ("B") grupā

1. Vadība.

                Sacensības organizē LGTF un vada LGTF valdes apstiprināts galvenais tiesnesis.

2. Laiks un vieta.

                Sacensības notiks 2018.gada 10.-11.martā, Rīgā, Rīgas 37.vidusskolas sporta zālē, Čiekurkalna 1.līnijā 53b. Atlases sacensības (tikai vienspēlēs), kā arī, spēles par visām vietām, sākot ar 17.vietu zēniem un 9.vietu meitenēm sestdien, 10.martā, sākums plkst.10.00 zēniem, plkst.13.30 meitenēm. Pēc vienspēlēm notiks sacensības zēnu un meiteņu dubultspēlēs, līdz pusfināliem. Finālsacensības vienspēlēs, dubultspēļu pusfināli un fināli un jauktās dubultspēles svētdien, 11.martā, sākums plkst.10.00. Gadījumā, ja pēc iepriekšējo pieteikumu iesniegšanas dalībnieku skaits būs mazs, LGTF patur tiesības ievēst izmaiņas sacensību kalendārā, par ko tiks atsevišķi paziņots.

 

 

3. Dalībnieki.

                Sacensībās piedalās pēc 2003.gada 1.janvāra dzimušie spēlētāji, kuri ir LGTF biedri un kuru kolektīvie biedri ir samaksājuši biedru naudas par 2018.gadu. Sacensību dalībniekiem ir jābūt LGTF spēlētāju licencēm. Atlases sacensībās no katra LGTF kolektīvā biedra var startēt neierobežots dalībnieku skaits, bet viņiem jābūt vismaz ar 1 gadu treniņu stāžu.

 

4. Izcīņas kārtība un noteikumi.

Atlases sacensībās abās grupās notiek tikai vienspēles. Izcīņas kārtību noteiks sacensību galvenais tiesnesis atkarībā no pieteikto dalībnieku skaita. Atlases sacensību izloze tiks publicēta LGTF mājas lapā www.lgtf.lv pēc visu pieteikumu saņemšanas, bet ne vēlāk, kā 9.martā. 10.martā iespēju robežās vienspēlēs tiks noskaidrotas visas vietas.

                Finālsacensību vienspēlēs dalībnieku skaits ir atkarīgs no apakšgrupu skaita priekšsacīkstēs. No katras apakšgrupas finālā tiek 1.-2.vietas ieguvēji. Apakšgrupu skaits ir atkarīgs no pieteikto dalībnieku skaita. Izloze notiek pēc LGTF reitinga uz 2018.gada 1.martu. Pārējā izcīņas kārtība saskaņā ar galda tenisa sacensību noteikumiem. Vienspēlēs finālsacensības notiek pēc vienmīnusa sistēmas, noskaidrojot visas vietas. Dubultspēles (jauniešiem, jaunietēm un jauktās) notiek pēc vienmīnusa sistēmas, noskaidrojot 1.-4.vietu. Dubultspēlēs spēle par 3.-4.vietu nenotiek. Dubultspēlēs var piedalīties visi dalībnieki, kuri piedalījušies vienspēļu sacensībās. Visas vienspēles un dubultspēles notiek līdz 3 uzvarētiem setiem. Spēles par trešo vietu nenotiek. Sacensību reitinga koeficients 0,5.

 

5. Sacensību inventārs.

Finālsacensības un atlases sacensības notiek uz STIGA galdiem ar DHS D40+ 3*** ITTF 10 Balls (seam) baltām bumbām. Spēlētāju rakešu gumijām jābūt no ITTF atļauto gumiju saraksta (internēta lappuse https://d3mjm6zw6cr45s.cloudfront.net/2017/10/LARC_2017B.pdf.

 

6. Finansiālie noteikumi.

                Visi izdevumi, kas saistīti ar naktsmītnēm, ēdināšanu, ceļa naudu, uz komandējošo organizāciju vai pašu rēķina. LGTF apmaksā sacensību sarīkošanas izdevumus (zāles īri, apbalvošanas izdevumus, galveno tiesnesi un tiesnešus pie galdiem – tikai finālposmā). Dalības nauda– 4.00 EUR. Dalības naudu var iemaksāt skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu LGTF norēķinu kontā Nr.LV97PRTT0256016536000 AS„PrivatBank” (kods PRTTLV22). LGTF Nodokļu maksātāju reģistra Nr.40008023618. Dalības naudai ir jābūt nomaksātai līdz izlozes sākumam, nenomaksāšanas gadījumā dalībnieks pie sacensībām netiks pielaists.

 

7. Pieteikumi.

                Vārdiskos pieteikumus jāiesniedz līdz 08.03.2018. ieskaitot, rakstot uz e-pastu . Pieteikumi pēc šī termiņa netiks pieņemti!!! Dalībniekiem, kuri LGTF rīkotajās sacensībās piedalās pirmo reizi, galvenajam tiesnesim būs jāuzrāda pase vai dzimšanas apliecība.

 

8. Apbalvošana.

                Meistarsacīkšu uzvarētājus vienspēlēs un dubultspēlēs apbalvo ar diplomiem, medaļām un piemiņas balvām. Otro un trešo vietu ieguvējus – ar diplomiem un medaļām. Ja radīsies iespēja pieaicināt sponsorus, būs arī papildus balvas.

                Nolikums apstiprināts LGTF valdes sēdē 2018gada 16.janvārī.

Nolikums izsūtīts visiem LGTF kolektīvajiem biedriem, kas nodarbojas ar bērnu un jaunatnes galda tenisa grupām.

 

Informācija par Latvijas Galda tenisa federāciju LGTF mājas lapā

www.lgtf.lv un www.galdateniss.lv