2019. gada 24. marts
Izidors, Kazimirs
Sākums turn.nosaukums Pilsēta Valsts Koefic.Atbildīgais
03.03.2018 Latvijas 2018.gada individuālais čempionāts galda tenisā grupas un par iekļūšanu 1/4 finālā- sievietes Rīga LAT 2.00 LGTF ;

LATVIJAS GALDA TENISA FEDERĀCIJA

 

N O L I K U M S

 

Latvijas 2018.gada individuālajam čempionātam galda tenisā

 

1. Vadība.

            Sacensības organizē LGTF un vada LGTF valdes apstiprināts galvenais tiesnesis Egils Puriņš. Priekšsacīkstes vadīs LGTF apstiprinātie galvenie tiesneši. Par priekšsacīkšu izlozi atbild Egils Puriņš. Sacensības notiek atbilstoši starptautiskajiem galda tenisa sacensību noteikumiem.

2. Laiks un vieta.

     Priekšsacīkstes vīriešiem un sievietēm – 2018.gada 11.februārī, Salaspilī, Salaspils novada pašvaldības iestādē „Salaspils sporta nams”, Smilšu ielā 1.

   Priekšsacīkšu izloze, kas notiks 5.februārī, LSFP telpās Grostonas ielā 6b, plkst.13:00, sacensību sākums konkrētās apakšgrupās un pilns dalībnieku saraksts tiks publicēti LGTF mājas lapā www.lgtf.lv un/vai www.galdateniss.lv ne vēlāk, kā 7.februāra vakarā.

   Finālsacensības notiks 2018.g. 3.-4.martā, Rīgā, Rīgas O.Kalpaka daiļamatu pamatskolas sporta zālē, Skrindu ielā 1. Sacensību sākums 3.martā plkst. 12:00., 4.martā plkst. 11:00. Finālsacensībās bez priekšsacīkstēm tiek pielaisti pirmie 12 vīrieši un pirmās 9 sievietes pēc vietas LGTF reitingā uz 2018.gada 1.februāri (turpmāk – reitings) no tiem spēlētājiem, kas būs pieteikti LR 2018.gada individuālajam čempionātam, 4 vīrieši un 3 sievietes saskaņā ar LGTF valdes lēmumu. Pārējās vietas vīriešiem un sievietēm tiek noskaidrotas priekšsacīkstēs. Gadījumā, ja nestartē kāds no bez priekšsacīkstēm pieteiktiem spēlētājiem, tad finālsacensībās tiek pielaisti nākamo vietu ieguvēji no priekšsacīkstēm. Ja LGTF nav nepieciešamas rezervētās vietas, tad finālsacensībās tiek pielaisti nākamo vietu ieguvēji priekšsacīkstēs. Kārtība, kādā nākamo vietu ieguvēji no priekšsacīkstēm tiek pielaisti finālsacensībās tiks paziņota un publicēta atsevišķi, kopā ar priekšsacīkšu izlozi, sacensību sākumu konkrētās apakšgrupās un pilnu dalībnieku sarakstu ne vēlāk, kā 7.februāra vakarā.

3. Dalībnieki.

Sacensībās tiks pielaisti visi sportisti – Latvijas Republikas pilsoņi un patstāvīgie iedzīvotāji, kurus pieteikuši LGTF kolektīvie biedri un kuriem ir 2018.g. LGTF spēlētāju aktīvā licence. Vīriešu vienspēļu priekšsacīkstēs tiek pielaisti 164 spēlētāji, sieviešu vienspēlēs 64 spēlētājas, priekšroku dodot reitingā augstākstāvošiem, (reitings uz 2018.gada 1.februāri). LGTF ar atsevišķu lēmumu var palielināt dalībnieku skaitu priekšsacīkstēs. Dalības naudai un naudai par spēlētāja licenci ir jābūt nomaksātai kopā ar pieteikuma iesniegšanu līdz 4.februārim. Tiem, kas iekļūst finālā pēc priekšsacīkstēm jāpiemaksā par dalību finālā līdz 1.martam. Dalības naudas nenomaksāšanas gadījumā dalībnieks sacensību izlozē netiks iekļauts. Pieteiktajiem spēlētājiem ir jārēķinās ar to, ka Latvijas Republikas 2018.gada individuālā čempionāta laikā ir iespējama dopinga kontrole.

4. Izcīņas kārtība un noteikumi.

            Priekšsacīkstes notiks apakšgrupās, vienā apakšgrupā esot vismaz 4 spēlētājiem. Apakšgrupu skaitu un tālāko izcīņas kārtību atkarībā no saņemto pieteikumu skaita noteiks sacensību galvenais tiesnesis. Apakšgrupu izloze notiks 5.februārī un tā tiks veikta, saskaņā ar LGTF reitingu uz 2018.gada februāri, pielietojot t.s. „čūskas metodi”, iespēju robežās nodrošinot, lai vienā apakšgrupā nebūtu spēlētāji no viena LGTF kolektīvā biedra.

            Finālsacensībās vīriešiem 8 labākie pēc reitinga vienspēlēs sāk sacensības ar astotdaļfinālu, pārējie 24 dalībnieki spēlē 8-ņās apakšgrupās pa 3 spēlētājiem katrā. 3.vietu ieguvēji pēc vienmīnusa sistēmas sacenšas par 25.-32.vietu. 1.vietu ieguvēji sacenšas ar citas apakšgrupas 2.vietu ieguvējiem par iekļūšanu astotdaļfinālā. Šo spēļu zaudētāji sacenšas par 17.-24.vietu. Tiek noskaidroti arī 9.-16.vietu un 5.-8.vietu ieguvēji.

            Finālsacensībās sievietēm 4 labākās pēc reitinga vienspēlēs sāk sacensības ar ceturtdaļfinālu, pārējās 12 dalībnieces spēlē 4-ās apakšgrupās pa 3 spēlētājām katrā. 3.vietu ieguvējas pēc vienmīnusa sistēmas sacenšas par 12.-16.vietu. 1.vietu ieguvējas sacenšas ar citas apakšgrupas 2.vietu ieguvējām par iekļūšanu ceturtdaļfinālā. Šo spēļu zaudētājas sacenšas par 9.-12.vietu. Tiek noskaidrotas arī 5.-8.vietu ieguvējas.

            Spēles par 3.-4.vietu nenotiek, pusfinālu zaudētāji tiek apbalvoti ar bronzas medaļām. Sacensības apakšgrupās un spēlējot par 5.-32.vietu vīriešiem un 5.-16.vietu sievietēm notiek līdz 3 (trīs) uzvarētiem setiem, bet pamattīklā par 1.-2.vietu līdz 4 (četriem) uzvarētiem setiem. Sacensību reitinga koeficients: 1,0 – priekšsacīkstēs, 2,0 – finālsacensību apakšgrupās un 3,0 - finālsacensības pēc vienmīnusa sistēmas.

5. Dubultspēles.

            Dubultspēlēs var piedalīties spēlētāji, kuri startē finālsacensībās vienspēlēs, kā arī tie spēlētāji, kuri tajās nestartē, bet kuri reitingā ir ne zemāk kā 30-tajā vietā. Dalības nauda, startējot tikai dubultspēlēs – 10,00 EUR, tā jānomaksā kopā ar pieteikumu. Vīriešu, sieviešu un jauktās dubultspēles notiks pēc vienmīnusa sistēmas ar 1.-2.vietas noskaidrošanu. Spēles par 3.-4.vietu nenotiek. Visas spēles līdz 3 (trīs) uzvarētiem setiem.

6. Sacensību inventārs.

Finālsacensības notiek uz  “STIGA” galdiem. Oficiālās sacensību bumbiņas Nittaku Premium 40+ 3*** ITTF 3pcs (seam). Spēlētāju rakešu gumijām jābūt no ITTF atļauto gumiju saraksta. Sarakstu varat atrast (internēta lappuse https://d3mjm6zw6cr45s.cloudfront.net/2017/10/LARC_2017B.pdf.

7. Finansiālie noteikumi.

Dalības maksa priekšsacīkstēs – 7,00 EUR. Dalības maksa finālsacensībās – 12,00 EUR. Finālsacensību dalībniekiem, kuri izcīnījuši šīs tiesības, startējot priekšsacīkstēs, papildus dalības maksa finālsacensībās – 5,00 EUR. Sacensību dalībniekiem ceļa, naktsmītņu un uztura izdevumus sedz komandējošās organizācijas vai paši dalībnieki. LGTF apmaksā sacensību sarīkošanas izdevumus (zāles īri, apbalvošanas izdevumus, galveno tiesnesi, sekretāru (tikai finālsacensībās) un 10 tiesnešus pie galdiem (tikai finālsacensībās)). Dalības naudu var iemaksāt skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu LGTF norēķinu kontā Nr.LV97PRTT0256016536000 AS „PrivatBank” (kods PRTTLV22). LGTF Nodokļu maksātāju reģistra Nr.40008023618. Dalībniekiem, kuriem nepieciešamas naktsmītnes tās jāpiesaka pašiem, par iespējamiem variantiem var zvanīt Genādijam Kartuzovam, tālrunis 26043582.

8. Pieteikumi un izlozes.

            Pieteikumi tiks pieņemti tikai no LGTF kolektīvajiem biedriem, kas samaksājuši LGTF biedru naudu par 2017.gadu un par 2018.gadu. LGTF kolektīvie biedri atbild par dalības naudas nomaksu un dalībnieka ierašanos uz sacensībām. Lūdzu, izmantojiet pievienoto veidlapu. Visiem LGTF kolektīvajiem biedriem, kuri vēlas, lai viņu spēlētāji startētu Latvijas Republikas 2018.gada individuālajā čempionātā, rakstiskie pieteikumi ir jānosūta uz LGTF (Grostonas iela 6b, Rīga, LV 1013, e-pasts: latgtf@latnet.lv) līdz 2018.g. 4.februārim (ieskaitot) plkst.23.55 pēc Latvijas laika, tai skaitā, par spēlētājiem, kuri var tikt pielaisti finālsacensībās bez priekšsacīkstēm un spēlētājiem, kuri vēlas piedalīties tikai dubultspēlēs.

            Finālsacensību (32 vīriešiem un 16 sievietēm) apakšgrupu izloze notiks 2018.gada 3.martā plkst. 11:15 sacensību vietā. Izloze notiks saskaņā ar pēdējo publicēto LGTF reitingu. Finālsacensību apakšgrupās pie izlozes tiks ņemta vērā piederība pie LGTF kolektīvā biedra. Finālsacensību pamattīkla izlozes noteikumi tiks apstiprināti LGTF valdē līdz 2018.gada 28.februārim un paziņoti visiem LGTF kolektīvajiem biedriem, kā arī ievietoti interneta mājas lāpās www.lgtf.lv un www.galdateniss.lv.

Dubultspēļu pieteikumi iesniedzami vienspēļu sacensību laikā 4.martā. Dubultspēļu izloze notiks, ņemot vērā reitinga summu abiem spēlētājiem. Izlozēs 1.-2., 3.-4., 5.-6., 7.-8., 9.-12. utt. numurus.

9. Apbalvošana.

Čempionāta 1.-4.vietas ieguvējus vienspēlēs un dubultspēlēs apbalvo ar medaļām un diplomiem (kopā 32 gab.). LR čempioni tiek apbalvoti ar piemiņas kausiem. 17.vietas ieguvējs vīriešiem un 9.vietas ieguvēja sievietēm saņems gandarījuma balvu.

 

Nolikums apstiprināts LGTF Valdes sēdē 2018.gada 16.janvārī. Nolikums ievietots interneta mājas lāpās www.lgtf.lv un www.galdateniss.lv. Nolikums izsūtīts visiem LGTF kolektīvajiem biedriem.

 

LATVIJAS GALDA TENISA FEDERĀCIJA

 

LGTF kolektīvā biedra

 

 

(nosaukums)

 

PIETEIKUMS

 

Latvijas 2018.gada individuālajam čempionātam galda tenisā

priekšsacīkstēm 11.02. Salaspilī un finālsacensībām 3.-4.03. Rīgā.

 

 

Nr.

 

Vārds, uzvārds

Vēlas startēt

 

Personas kods

Spēlētāja reitinga punkti

LGTF reitingā

2018/1.februārī

Vienspēlēs

D-spēlēs

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

                            

LGTF kolektīvā biedra pārstāvis:

 

 

 

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Pieteikums jānosūta uz LGTF, e-pasts: 

ne vēlāk kā līdz 2018.gada 4.februārim (ieskaitot)

Izloze priekšsacīkstēm 5.februārī, finālsacensībām 3.martā.

 

Dalības maksa priekšsacīkstēs – 7.00 EUR. Dalības maksa finālsacensībās – 12.00 EUR. Finālsacensību dalībniekiem, kuri izcīnījuši šīs tiesības, startējot priekšsacīkstēs, papildus dalības maksa finālsacensībās – 5.00 EUR.

 

Dalības naudai un n par spēlētāja licenci ir jābūt nomaksātai kopā ar pieteikuma iesniegšanu līdz 4.februārim. Tiem, kas iekļūst finālā pēc priekšsacīkstēm jāpiemaksā par dalību finālā līdz 1.martam. Dalības naudas nenomaksāšanas gadījumā dalībnieks sacensību izlozē netiks iekļauts.