2019. gada 16. janvāris
Lida, Lidija
Sākums turn.nosaukums Pilsēta Valsts Koefic.Atbildīgais
25.02.2018 Jelgavas pilsētas čempionāts galda tenisā 3. kārta Jelgava LAT 0.50

„Jelgavas pilsētas Sporta servisa centra čempionāts Galda tenisā 2018”.

N O L I K U M S

 

1.Mērķis un uzdevums

 • Popularizēt galda tenisu starp visu līmeņu spēlētājiem Jelgavā, kā arī citās pilsētās un novados;
 • Veidot stabilas galda tenisa spēles tradīcijas Jelgavā;
 • Celt spēlētāju individuālo meistarību, tādējādi uzlabojot kopējo galda tenisa spēlētprasmi Jelgavā;
 • Nodrošināt aktīvu brīvā laika pavadīšanas iespēju Jelgavas pilsētā;
 • Piesaistīt spējīgus dalībniekus no citām pilsētām un novadiem, lai celtu Čempionāta kopējo līmeni;
 • Vairākās kārtās noskaidrot labākos Čempionāta dalībniekus.

2. Laiks un vieta

 • Sacensību sākums 2018.gada 25.februārī  9.00
 • Sacensības notiek Jelgavas sporta hallē, Mātera ielā 44a sestdienās vai svētdienās
 • Sacensību sākums ir pl. 10:00. Ja sākuma laiks tiek mainīts, tad par to tiek ziņots iepriekš
 • Sacensības notiek astoņās kārtās
 • Čempionāts notiek no 2018. gada  janvāra līdz jūnijam.

3. Sacensību vadība

 • Sacensības organizē  Biedrība “Galda tenisa klubs “Jelgava”” sadarbībā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādi “Sporta servisa centrs”’
 • Tiesnesi izvirza un nodrošina biedrības “Galda tenisa klubs “Jelgava”” valde

 

4. Dalībnieki

 • Sacensībās var piedalīties visi galda tenisa spēles interesenti no Jelgavas un citām pilsētām un novadiem;
 • Katrs dalībnieks ir atbildīgs par savu veselības stāvokli un fiziskās sagatavotības atbilstību slodzei, ko ar parakstu apliecina dalībnieka pieteikumā, pirmo reizi ierodoties uz kādu no sacensību kārtām.

5. Vērtēšana

 • Sacensības notiek pēc starptautiskiem galda tenisa sacensību noteikumiem līdz trijiem uzvarētiem setiem
 • Sacensības ir individuālas.
 • Pirms sacensībām galvenais tiesnesis nosaka sacensību norises kārtību pēc pieteikto dalībnieku skaita.
 • Spēles tiesā paši dalībnieki (strīda gadījumā bumbiņa tiek pārspēlēta; ja spēlētāji nevar vienoties, galīgo lēmumu pieņem sacensību galvenais tiesnesis).
 • Spēlētāju rezultāti tiek iekļauti kopējā LGTF reitinga tabulā.
 • Situācijās, kad vairāku spēlētāju setu attiecība ir identiska uzvar spēlētājs ar augstāko LGTF reitinga vietu.
 • Čempionāta uzvarētāji tiek noteikti summējot labākos rezultātus no ne vairāk kā sešām kārtām.

6. Dalības maksa

 • Dalība sacensībās dalībniekiem ir 5 eiro, GTK Jelgava biedriem 4 eiro, skolēniem bez maksas.
 • Sacensību dalībniekiem ir jābūt samaksātai aktuālās sezonas LGTF licencei.

7. Apbalvošana

 • Sacensību uzvarētājus katrā kārtā sieviešu un vīriešu grupās no 1. līdz 3. vietai apbalvo ar veicināšanas balvām.
 • Sacensību uzvarētājus sieviešu un vīriešu grupās no 1.līdz 3. vietai pēc visu kārtu noslēgšanās apbalvo ar medaļām un diplomiem.

8. Protesti

 • Protesti un iebildumi rakstiskā veidā iesniedzami 10 minūšu laikā pēc sacensību beigām galvenajam tiesnesim.

9. Pieteikumi

 • Vārdiski pieteikumi jāiesniedz pasākuma norises dienā ne vēlāk kā 10 minūtes pirms sacensību norises sākuma.