2020. gada 14. augusts
Virma, Zelma, Zemgus
Sākums turn.nosaukums Pilsēta Valsts Koefic.Atbildīgais
09.12.2018 Jelgavas pilsētas kauss Galda tenisā 2018 - 5 Jelgava LAT 0.50 Nauris Karelis T. 29220375

APSTIPRINU

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes

“Sporta servisa centrs” direktors

______________________________J. Kaminskis 
 

 

Jelgavas pilsētas kauss Galda tenisā 2018

N O L I K U M S

 

1. Mērķis un uzdevums

• Popularizēt galda tenisu starp visu līmeņu spēlētājiem Jelgavā, kā arī citās pilsētās un novados;

• Veidot stabilas galda tenisa spēles tradīcijas Jelgavā;

• Celt spēlētāju individuālo meistarību, tādējādi uzlabojot kopējo galda tenisa spēlētprasmi Jelgavā;

• Nodrošināt aktīvu brīvā laika pavadīšanas iespēju Jelgavas pilsētā;

• Piesaistīt spējīgus dalībniekus no citām pilsētām un novadiem, lai celtu Čempionāta kopējo līmeni;

• Vairākās kārtās noskaidrot labākos Čempionāta dalībniekus. 
 

 

2. Laiks un vieta

• Sacensības notiek Jelgavas sporta hallē, Mātera ielā 44a svētdienās

• Sacensību sākums ir pl. 10:00. Ja sākuma laiks tiek mainīts, tad par to tiek ziņots

• iepriekš • Sacensības notiek sešās kārtās

• Čempionāts notiek no 2018. gada septembra līdz decembrim. 
 

 

3. Sacensību vadība

• Sacensības organizē  Biedrība “Galda tenisa klubs “Jelgava”” sadarbībā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādi “Sporta servisa centrs”’

• Tiesnesi izvirza un nodrošina biedrības “Galda tenisa klubs “Jelgava”” valde  
 
  
4. Dalībnieki

• Sacensībās var piedalīties visi galda tenisa spēles interesenti no Jelgavas un citām pilsētām un novadiem;

• Katrs dalībnieks ir atbildīgs par savu veselības stāvokli un fiziskās sagatavotības atbilstību slodzei, ko ar parakstu apliecina dalībnieka pieteikumā, pirmo reizi ierodoties uz kādu no sacensību kārtām.  
 

 

5. Vērtēšana

• Sacensības notiek pēc starptautiskiem galda tenisa sacensību noteikumiem līdz trim uzvarētiem setiem

• Sacensības ir individuālas.

• Pirms sacensībām galvenais tiesnesis nosaka sacensību norises kārtību pēc pieteikto dalībnieku skaita.

• Spēles tiesā paši dalībnieki (strīda gadījumā bumbiņa tiek pārspēlēta; ja spēlētāji nevar vienoties, galīgo lēmumu pieņem sacensību galvenais tiesnesis).

• Čempionāta uzvarētāji tiek noteikti, summējot labākos rezultātus no ne vairāk kā piecām kārtām.

• Sacensību rezultāti tiks iekļauti Latvijas galda tenisa federācijas reitingā ar koeficientu 0.5

• Situācijās, kad vairāku spēlētāju setu attiecība ir identiska uzvar spēlētājs ar augstāko LGTF reitinga vietu. 
 

 

6. Dalības maksa

• Dalība sacensībās dalībniekiem ir 5 eiro, GTK Jelgava biedriem 3 eiro, skolēniem bez maksas.

• Sacensību dalībniekiem ir jābūt samaksātai aktuālās sezonas LGTF licencei. 
 

 

7. Apbalvošana

• Sacensību uzvarētājus katrā kārtā sieviešu un vīriešu grupās no 1. līdz 3. vietai apbalvo ar veicināšanas balvām.

• Sacensību uzvarētājus sieviešu un vīriešu grupās no 1.līdz 3. vietai pēc visu kārtu noslēgšanās apbalvo ar kausiem un diplomiem. 
 

 

8. Protesti

• Protesti un iebildumi rakstiskā veidā iesniedzami 10 minūšu laikā pēc sacensību beigām galvenajam tiesnesim. 
 

 

9. Pieteikumi

• Vārdiski pieteikumi jāiesniedz pasākuma norises dienā ne vēlāk kā 10 minūtes pirms sacensību norises sākuma.

 

Kontakt.pers. Nauris Karelis T. 29220375