2019. gada 24. janvāris
Eglons, Krišs, Ksenija
Sākums turn.nosaukums Pilsēta Valsts Koefic.Atbildīgais
14.01.2018 Tukuma pilsētas 2018.gada atklātais čempionāts Tukums LAT 0.50 Andris Kopiņš 29486981 ,

N O L I K U M S

Tukuma pilsētas 2018.gada atklātajam čempionātam

GALDA TENISĀ

Mērķis un uzdevumi

            Popularizēt galda tenisu iedzīvotāju vidū. Noskaidrot labākos spēlētājus (-as).

 

Laiks un vieta

Čempionāts notiks 2018.gada 14.janvārī Tukuma Sporta skolas sporta zālē, Kuldīgas ielā 74, Tukumā. Sacensību sākums plkst. 13:00.

Dalībnieki

Čempionātā aicināti piedalīties ikviens Latvijas galda tenisists bez vecuma ierobežojuma.

Vadība

Čempionātu organizē „Tukuma Galda Tenisa Klubs”. Sacensību galvenā tiesnese Inese Matuševica.

 

Izcīņas kārtība

            Izcīņas sistēmu tiks noteikta, vadoties no ieradušos dalībnieku skaita. Spēles risinās līdz 3 setu uzvarai. Par uzvaru dalībnieks (-ce) saņem 2 punktus, par zaudējumu – 1punktu, par zaudējumu nespēlētā spēlē – 0. Čempionāta rezultāti tiks iekļauti LGTF reitingā ar koeficientu 0,5.

Vērtēšana

            Rezultātus izvērtē atsevišķi vīriešiem un sievietēm. Vietu sadalījumu nosaka pēc izcīnīto punktu skaita. Augstākā vieta dalībniekam (-cei), kuram (-ai) vairāk punktu. Ja diviem vai vairākiem dalībniekiem punktu summa ir vienāda, tad vietas sadalās pēc:

- savstarpējo spēļu rezultātiem,

- uzvarēto un zaudēto setu attiecību savstarpējās spēlēs,

- uzvarēto un zaudēto setu attiecību visās spēlēs.

Apbalvošana

Pirmās vietas ieguvējs (-a) ar kausu, diplomu un balvu. Otro un trešo vietu ieguvēji – ar kausiem un diplomiem.

Pieteikumi                             

Pieteikšanās sacensību dienā līdz plkst. 12:30. Pieteikumā jāuzrāda personas kods un ar parakstu jāapstiprina savs veselības stāvoklis.

Finansēšana

Visus izdevumus, kas saistīti ar dalību čempionātā (dalības maksa, uzturs, ceļa izdevumi) sedz paši dalībnieki vai viņus komandējošā organizācija.

Dalības maksa

6 eiro

 

Biedrības “Tukuma Galda Tenisa Klubs”

vadītājs                                                                                                                                   A.Kopiņš

 

Andris Kopiņš 29486981

tukumasak@infonet.lv

 

 

Spēlētājiem no 2018.gada 1.janvāra, piedaloties turnīros, nepieciešama licence, kuras termiņš ir gads un maksa par šo licenci ir 10 eiro. Licence derīga gadu no tās aktivizēšanas. Svarīgākais uz ko jāpievērš uzmanība ir, ka licences ir nepieciešamas visiem spēlētājiem un bez tās sacensībās nevar piedalīties