2018. gada 23. aprīlis
Georgs, Jurģis, Juris
Sākums turn.nosaukums Pilsēta Valsts Koefic.Atbildīgais
21.05.2017 Rēzeknes pilsētas 2017.gada Kausa izcīņa galda tenisā Rēzekne LAT 0.50 26119393- Bruno Losāns,

APSTIPRINU:

                                                                                      Rēzekne pilsētas domes

Sporta pārvaldes 

                                                                                      vadītājs

                                                                                                                N.Krilovs

 

 

N O L I K U M S

 

Rēzeknes pilsētas 2017.gada Kausa izcīņai galda tenisā

 

Mērķis un uzdevumi

 

   Noskaidrot pilsētas Kausa ieguvējus galda tenisā.

   Veicināt galda tenisa popularizēšanu iedzīvotāju vidū un sadarbību ar citu novadu sportistiem. 

 

Vadība

 

   Sacensības organizē un vada Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvalde sadarbībā ar galda tenisa klubu „Rebirs Sports”.

 

Laiks un vieta

 

   Sacensības notiks 2017.gada 21.maijā plkst.10.00 Rēzeknes 4.vidusskolas sporta zālē Viļanu ielā 2., Rēzekne.

 

Sacensību dalībnieki

           

   Sacensībās piedalīties tiek aicināti visi galda tenisa interesenti. Dalībnieki paši atbild par savu veselības stāvokli un izvēlēto slodzi.

 

 

Sacensību izcīņas kārtība un noteikumi

 

   Sacensību kārtību noteiks galvenais tiesnesis sacensību dienā, vadoties pēc pieteikto dalībnieku skaita. Sacensību dalībnieki tiks izlozēti pēc LGTF reitinga. Spēles notiks līdz 3 vai 4 uzvarētiem setiem, ar visu vietu noteikšanu.

Sacensību rezultāti tiks iekļauti Latvijas reitingā.

 

Apbalvošana

 

   1.vietas ieguvēju apbalvos ar kausu un pārsteiguma balvu.

   2.vietas ieguvēju apbalvos ar kausu un pārsteiguma balvu.

   3.- 4.vietas ieguvēji tiks apbalvoti ar gandarījuma balvu.

   9.vietas ieguvēju apbalvos ar gandarījuma balvu.

   17.vietas ieguvēju apbalvos ar gandarījuma balvu.

 

Pieteikumi un izloze

 

   Mutiski pieteikumi jāiesniedz pa telefonu tel.26119393 sacensību galvenajam tiesnesim B.Losānam vai 30 min. pirms sacensību sākuma.