2018. gada 25. aprīlis
Bārbala, Līksma
Sākums turn.nosaukums Pilsēta Valsts Koefic.Atbildīgais
28.05.2017 Ķeguma novada atklātais čempionāts jauniešiem 2017, III kārta 1. grupa Birzgale LAT 0.25 +371 26211751 (Nauris Mazjānis) un +371 26749283 (Ieva Mazjāne)

N O L I K U M S

Ķeguma novada atklātais čempionāts jauniešiem

2017

1. Mērķis un uzdevums

Popularizēt galda tenisu starp Ķeguma novada jauniešiem un visu līmeņu spēlētājiem, iesaistīt jaunus spēlētājus. Galvenais mērķis - kļūt par regulāru galda tenisa sacensību norises vietu.

Līdzekļi, kas iegūti no sacensību organizēšanas, tiks novirzīti jauniešu treniņiem.

2. Laiks un vieta.

Sacensības norisināsies Birzgales pamatskolas sporta zālē - Skolas ielā 1, Birzgale, Ķeguma novads.

Sākums plkst. 10.00.

Pieteikšanās līdz sacensību dienas plkst. 9.30.

I kārta - 04. februāris, 2017. gads

II kārta - 30. aprīlis, 2017. gads

III kārta - 28. maijs, 2017. gads

3. Sacensību vadība

Sacensības organizē „GTK BIRZGALE” sadarbībā ar Ķeguma novada domi. Sacensību galvenais tiesnesis Nauris Mazjānis.

4. Dalībnieki

Sacensības norisināsies divās grupās, sadalot pēc spēlētāju līmeņa un vecuma. Meitenes un zēni spēlēs kopā, bet apbalvoti tiks atsevišķi.

1. grupa - 1998. gads un jaunāki - zēni ar reitingu no 200 līdz 400, meitenes ar reitingu no 30 līdz 80.

2. grupa- 2001. gads un jaunāki - zēni ar reitingu virs 400, meitenes ar reitingu virs 80.

(dalībnieku izmaiņas var tikt koriģētas sacensību dienā, vadoties pēc spēlētāju līmeņa)                                           

5. Dalības maksa

Dalības nauda 2.50 EUR.

Ķeguma novada jauniešiem bez maksas.

6. Vērtēšana

Sacensības notiek pēc starptautiskiem galda tenisa sacensību noteikumiem līdz trijiem uzvarētiem setiem. Izspēles sistēmu noteiks sacensību dienā, vadoties pēc pieteikto dalībnieku skaita.

7. Apbalvošana

Katrā kārtā katrai grupai 1.-3. vieta tiks apbalvoti ar medaļām, diplomiem un balvām.

 8. Izdevumi

Izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu sedz „GTK BIRZGALE” un Ķeguma novada dome.

9. Nosacījumi

Pieteikumus sacensībām jāiesniedz 30 min. pirms sacensību sākuma  vai kavējuma gadījumā zvanīt +371 26211751 (Nauris Mazjānis) un +371  26749283 (Ieva Mazjāne)

Lai piedalītos sacensībās nepieciešama 1. līmeņa Latvijas Galda tenisa federācijas licence 2016./2017. gada sezonai (maksā 2 eiro), var iegādāties ar pārskaitījumu uz LGTF kontu, vai uz vietas pie sacensību galvenā tiesneša.

Sacensību koeficients 0,25