2018. gada 25. aprīlis
Bārbala, Līksma
Sākums turn.nosaukums Pilsēta Valsts Koefic.Atbildīgais
20.05.2017 Latvijas 2016./2017.gada sezonas jaunatnes STIGA kausa izcīņas sacensību VI kārta,zēni 2005.g.dzimuši un jaunāki Rīga LAT 0.50 Atbildīgais par VI kārtas norisi – Irina Ivanova, tālr.26408545. VI kārtas galvenais tiesnesis – Jānis Zicāns, t.29428895.

LATVIJAS GALDA TENISA FEDERĀCIJA

N O L I K U M S

Latvijas 2016./2017.gada sezonas jaunatnes STIGA kausa izcīņas sacensībām, VI kārta

1. Vadība.

            Latvijas jaunatnes STIGA kausa izcīņas sacensības organizē Latvijas Galda tenisa federācija kopā ar sacensību galveno sponsoru “STIGA – Latvija”. Sacensības ar produkciju atbalsta AS „Tukuma Piens”. Atbildīgais par VI kārtas norisi – Irina Ivanova, tālr.26408545. VI kārtas galvenais tiesnesis – Jānis Zicāns, t.29428895.

2. Laiks un vieta.

            VI kārtas sacensības notiks: 20.05.2017. Rīgā, Rīgas 37.vidusskolas sporta zālē, Čiekurkalna 1.līnijā 53.

3. Dalībnieki, pieteikumi un izloze.

          Sacensības notiks četrās grupās zēniem un meitenēm:

2002.g.-2004.g. dzimušie zēni; Sākums 11.00.

2005.g. dzimušie un jaunāki zēni; Sākums 11.00.

2002.g.-2004.g. dzimušās meitenes; Sākums 15.00.

2005.g. dzimušās un jaunākas meitenes; Sākums 15.00.

Lai vienkāršotu sacensību sagatavošanas procesu, izlozi, un neaizkavētu sacensību sākumu, vārdiskos pieteikumus jāiesniedz līdz 18.maijam (ieskaitot), nosūtot tos uz e-pastu: latgtf@latnet.lv. Dalībnieki, kas netiks pieteikti norādītajā termiņā sacensībās piedalīties nevarēs!!!

Precizēt izmaiņas pieteikumos lūgums sacensību dienā līdz plkst.10.00 pa tālr.29428895.

LGTF aicina arī citu valstu sportistus piedalīties turnīrā.

            Dalībniekiem, kas sacensībās startē pirmo reizi pieteikumam jāpievieno pases kopija, vai (ja nav pases) dzimšanas apliecības kopija. Pieteikumos jāuzrāda arī dalībnieku dzimšanas dati.

4. Izcīņas kārtība un noteikumi.

            Sacensības notiek saskaņā ar galda tenisa sacensību noteikumiem. Spēļu sistēmu priekšsacīkstēs un finālspēlēs nosaka sacensību tienesis, konsultējoties ar klātesošajiem treneriem, atkarībā no dalībnieku skaita katrā grupā. Priekšsacīkšu izloze notiek pēc LR reitinga uz 01.05.2017. Finālsacensību izloze notiek ņemot vērā priekšsacīkšu rezultātus, neatkarīgi no klubu piederības. Turnīra rezultāti tiek iekļauti LR reitingā. Visas sacensības notiek līdz 3 uzvarētiem setiem. Sacensībās tiek noskaidrotas visas vietas.

5. Sacensību inventārs.

            Sacensības jāspēlē ar STIGA OPTIMUM 40+ 3-Star Polyball bumbiņām. Spēlētāju rakešu gumijām jābūt no ITTF atļauto gumiju saraksta LARC 2015B. Sarakstu varat atrast http://www.ittf.com/stories/pictures/LARC%202015B_04_01_2016.pdf.

6. Finansiālie noteikumi.

            Visi izdevumi, kas saistīti ar naktsmītnēm, ēdināšanu un ceļa naudu ir uz komandējošo organizāciju vai pašu rēķina. Sacensību dalībniekiem dalības maksa katrā kārtā – 5.00 EUR. Dalības naudu var iemaksāt skaidrā naudā sacensību vietā vai ar pārskaitījumu LGTF norēķinu kontā Nr.LV97PRTT0256016536000 AS „PrivatBank” (kods PRTTLV22). LGTF Nodokļu maksātāju reģistra Nr.40008023618. Dalības naudai ir jābūt nomaksātai līdz izlozes sākumam attiecīgajā grupā, nenomaksāšanas gadījumā dalībnieks pie sacensībām netiks pielaists. Sacensību dalībniekiem grupā 2002.-2004.gados dzimušiem ir jābūt LGTF 2016./2017.gadu spēļu sezonas 1.līmeņa spēlētāju licencei (izņemot ārvalstu spēlētājus). Grupā 2005.gados dzimušie un jaunāki spēlētāji var piedalīties sacensībās bez spēlētāju licences.

7. Vērtēšanas sistēma.

Par I vietu dalībnieks saņem 100 punktus, II – 80, III – 65, 4. – 55, 5. – 50, 6. – 45, 7. – 43, 8. – 42, 9. – 41, 10.- 40, ….. 48. – 2, 49. – 1, pārējās vietas saņem pa vienam ieskaites punktam.

Gadījumā, ja vieta netiek noskaidrota, tad punktus skaita kopā un dala uz divi. (Piemēram, ja netiek noskaidrota 5.-6. vieta, tad punktu skaitīšana notiek sekojoši – (50+45)/2=47,5).

8. Apbalvošana.

Kārtas uzvarētāji un 2-4 vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar firmas “STIGA” sporta inventāru.

Informācija par Latvijas Galda tenisa federāciju LGTF mājas lapās:

www.lgtf.lv un www.galdateniss.lv