2018. gada 17. novembris
Hugo, Uga, Uģis
Sākums turn.nosaukums Pilsēta Valsts Koefic.Atbildīgais
02.12.2017 Rēzeknes pilsētas 2017. gada atklātais komandu čempionāts galda tenisā Rēzekne LAT 0.50 Bruno Losāns, t.26119393

 APSTIPRINU:

Rēzekne pilsētas domes

Sporta pārvaldes vadītājs

N.Krilovs

 

 

N O L I K U M S

Rēzeknes pilsētas 2017. gada atklātais

komandu čempionāts

GALDA TENISĀ

 

1. Mērķis un uzdevumi

Popularizēt galda tenisu iedzīvotāju vidū.

Veicināt galda tenisa spēlētāju meistarības celšanu.

Noskaidrot labāko komandu.

 

  1. Vadība

Sacensības organizē un vada Rēzeknes pilsētas domes sporta pārvalde sadarbībā ar galda tenisa klubu „Rebirs sports”.

Sacensību galvenais tiesnesis Bruno Losāns.

 

  1. Vieta un laiks

Sacensības notiks 2017.gada 02.decembrī Valsts robežsardzes koledžas sporta zālē Zavoloko ielā 8, Rēzeknē. Sacensību sākums pl.10.00.

 

  1. Sacensību dalībnieki un pieteikumi

Sacensības notiks vīriešu komandām. Komandas tiks sakārtotas atkarībā no katras komandas 2 labāko spēlētāju reitingu summas uz 2017.gada 1.novembri. Pieteikto spēlētāju skaits vienā komandā – ne vairāk, kā trīs. Sacensību dalībniekiem jābūt apmaksātai 1.līmeņa spēlētāju licencēm par 2017.gadu.

Par sacensībās izvēlēto slodzi un veselības stāvokli atbildīgs pats dalībnieks.

Pieteikumi uz šī nolikuma pielikumā pievienotās veidlapas (obligāti norādot dzimšanas datus) jāiesūta līdz 26.11.2017. uz e-pastu: rebirssports@inbox.lv, (sīkāka informācija pa tel. 26119393- Bruno Losāns). Pieteikuma nosūtīšana uzskatāma par šī nolikuma akceptēšanu un citu pieteikumu formas netiks pieņemtas.

Pieteikuma forma pielikumā Nr.1.

 

  1. Sacensību izcīņas kārtība un noteikumi

Sacensību izcīņas kārtība ir atkarīga no pieteikto komandu skaita. Katra atsevišķa komandu spēle sastāvēs no 5 spēlēm sekojošā kārtībā: A-Y, B-X, dubultspēle A-X, Y-B, dubultspēli drīkst spēlēt trešais komandas dalībnieks, kurš nespēlē individuālās spēles. Uzvarēs komanda, kura pirmā izcīnīs 3 (trīs) uzvaras, atlikušās spēles netiks izspēlētas. Visas spēles notiks līdz 3 (trīs) uzvarētiem setiem. Spēlētāju maiņa tiks atļauta tikai uz citu komandu sacensību.

Uz katras komandas sacensībām jābūt vismaz 2 dalībniekiem, pretējā gadījumā komanda pie tālākām sacensībām netiks pielaista, un, ja izspēlētas mazāk kā 50% komandu sacensību, iepriekšējo spēļu rezultāti tiks anulēti. Spēlētāju maiņa tiks atļauta tikai uz citu komandu sacensību.

Par uzvaru komanda iegūst 2 punktus, par zaudējumu – 1 punktu, par neierašanos – 0 punktu. Vienāda punktu skaita gadījumā 2 komandām augstāko vietu noteiks pēc uzvaras savstarpējā spēlē, vairākām komandām – pēc uzvarēto un zaudēto setu attiecības.

Sacensību rezultāti tiks iekļauti Latvijas reitingā.

 

  1. Apbalvošana

Uzvarētāja komanda tiks apbalvota ar kausu, pirmie trīs vietu ieguvēju komandu dalībnieki - ar attiecīgās pakāpes medaļām un diplomiem.

  

 

 

 

 

 

 

  Pielikums Nr.1

 

                                                    

 

 

 

(Komandas nosaukums)

 

 

PIETEIKUMS

 

Rēzeknes pilsētas 2017.gadA atklātais

komandu čempionāts

GALDA TENISĀ

 

Nr.

Uzvārds, vārds

Dzimšanas

datums

LGTF

Reitings

uz 11.2017.

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

           

 

P.S. Katrai komandai pieteikums jāaizpilda uz atsevišķas veidlapas!

 

2017.gada "___" ________.

 

 

          Komandas pārstāvis-treneris:

____________________________

                                                                   /__________________/

         

Pieteikums jānosūta uz

e-pasts: ne vēlāk kā līdz 2017.gada 26.novembrim