2018. gada 18. augusts
Elena, Ellena, Helēna, Liena, Liene

  

 

 

 Par spēlētāju pārejām no viena LGTF kolektīvā biedra uz otru,
 LGTF biedru naudas nomaksas kārtību un spēlētāju licencēm!