2018. gada 22. jūnijs
Laimdots, Laimiņš, Ludmila

  

 

 

 Par spēlētāju pārejām no viena LGTF kolektīvā biedra uz otru,
 LGTF biedru naudas nomaksas kārtību un spēlētāju licencēm!