2020. gada 2. jūlijs
Halina, Ilvars, Lauma

 

 

LGTF VALDES SĒŽU PROTOKOLI

 

(Informācija atjaunota 01.15.2020.)