2017. gada 26. jūlijs
Ance, Anna, Annija

 

 

LGTF VALDES SĒŽU PROTOKOLI